UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy strojírenských technologií 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3114 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Svařování

Předmět má studenty seznámit se základními informacemi z oblasti spojování (především svařování) kovových materiálů. Je zde probráno rozdělení jednotlivých metod svařování, zařízení, aplikací a způsobu použití. Podrobněji je probráno svařování plamenem a řezání kyslíkem, elektrický oblouk, zdroje pro obloukové svařování, ruční svařování obalenou elektrodou, svařování pod tavidlem, svařování v ochranných atmosférách. Odporové svařování.

Povrchové úpravy

Obsahem předmětu je úvod do problematiky povrchových úprav (význam a cíle oboru). Jsou představeny základy koroze, rozdělení a její druhy. Výuka se zaměřuje na protikorozní ochrany ve strojírenství i dalších odvětvích. Jsou přestaveny procesy předúpravy povrchu (mechanické, chemické). Mezi probírané technologie povrchových úprav patří technologie pokovení (např. galvanotechnika, žárové pokovení), technologie konverzních vrstev, dále nanášení organických povlaků. Důležitou problematikou jsou i ekologické aspekty, technologičnost konstrukce a zkušebnictví v oboru povrchových úprav. Jsou také představeny určitá hlediska designu a jeho vazbě k oboru. Výuka je koncipována formou přednášek, exkurze do laboratoří a cvičení, kde je možné se s jednotlivými technologiemi prakticky seznámit.

Vstřikování plastů

Plasty pro vstřikování a jejich vlastnosti

Technologičnost konstrukce výstřiků z plastů - design výstřiků z plastů

Technologie Rapid Prototyping

Zkoušení plastů a výstřiků z nich

Vstřikovací stroje

Vstřikovací formy

Periferní zařízení

Technologie vstřikování plastů

Vady výstřiků z plastů

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986

Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999

Kolektiv autorů: ASM HANDBOOK, Volume 6 - Welding, Brazing and Soldering, ASM, 2000Minařík, V.: Plamenové svařování, Pedagogické nakladatelství Scientia, Praha, 1997

Minařík, V.: Obloukové svařování, Pedagogické nakladatelství Scientia, Praha, 2003 Országh, P., Országh, V.: Zváranie MIG/MAG ocelí a neželezných kovov. Bratislava, Polygrafia SAV, 2000

Országh, P., Országh, V.: Zváranie MMA ocelí a neželezných kovov. Bratislava, VEDA, 2003

Országh, P., Országh, V.: Zváranie TIG ocelí a neželezných kovov. Bratislava, Polygrafia SAV, 1998

Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

Vstřikování plastů, BEN - technologická literatura, Praha 2009

Praktické ukázky konstrukce výstřiků

Praktické ukázky způsobů vstřikování

Praktické ukázky vad výstřiků z plastů

Videoprojekce z oboru vstřikování plastů

+ Prezentace z přednášek a cvičení.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3114.html