UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy strojírenských technologií 3

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3113 Z 1
Garant předmětu:
Aleš Herman
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Aleš Herman
Anotace:

Anotace:

Obsahem předmětu je úvod do problematiky povrchových úprav (význam a cíle oboru). Jsou představeny základy koroze, rozdělení a její druhy. Výuka se zaměřuje na protikorozní ochrany ve strojírenství i dalších odvětvích. Jsou přestaveny procesy předúpravy povrchu (mechanické, chemické). Mezi probírané technologie povrchových úprav patří technologie pokovení (např. galvanotechnika, žárové pokovení), technologie konverzních vrstev, dále nanášení organických povlaků. Důležitou problematikou jsou i ekologické aspekty, technologičnost konstrukce a zkušebnictví v oboru povrchových úprav. Jsou také představeny určitá hlediska designu a jeho vazbě k oboru. Výuka je koncipována formou přednášek, exkurze do laboratoří a cvičení, kde je možné se s jednotlivými technologiemi prakticky seznámit.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1.Úvod do povrchových úprav, význam a cíle oboru

2.Základy koroze, rozdělení a její druhy

3.Protikorozní ochrany

4.Předúpravy mechanické a předúpravy chemické

5.Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika, žárové pokovení, konverzní povlaky a vrstvy

6.Povlaky z nátěrových hmot a plastů

7.Ekologické aspekty povrchových úprav, technologičnost konstrukce, metody kontroly

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základními principy protikorozních ochran, uvést je do oboru povrchových úprav;

-seznámit studenta s technologickými postupy předúprav povrchu;

-seznámit studenta s vybranými technologickými postupy zhotovení protikorozních ochran;

-absolvovat praktická cvičení technologií předúprav a vytváření kovových i organických povlaků.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-ovládat základní principy protikorozních ochran;

-orientovat se v oboru povrchových úprav, rozpoznat typy povrchových úprav včetně detailnějších technologických postupů;

-navrhnout vhodnou technologii povrchových úprav pro dané použití.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Prezentace z přednášek a cvičení

Doporučená literatura:

Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Kontakt na vyučujícího pro ZS 2022/23 - ales.herman@fs.cvut.cz

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3113.html