UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy strojírenských technologií 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3112 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Předmět Základy strojírenských technologií1 - Slévání je zaměřený na vzdělávání v oblasti výroby odlitků a trendů v jejich aplikacích. Přednášky seznamují studenty se slévárenskými technologiemi a jejich možnostmi, potřebným vybavením, používanými materiály a zásadami návrhu konstrukce odlitků požadované jakosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Historie a současnost slévárenské technologie.

-Základní pojmy oboru.

-Výhody a nedostatky odlitků ve srovnání s ostatními strojírenskými výrobky.

-Základní postupy slévárenské technologie. Vybrané speciální způsoby výroby forem a lití.

-Modelová zařízení - požadavky, konstrukce, užívané materiály.

-Formovací materiály a způsoby jejich zpevňování.

-Tavící pece a postupy, úpravy slitin v tekutém stavu.

-Slévárenské vlastnosti slitin - tavitelnost, zabíhavost, smršťování.

-Vlastnosti slévárenských slitin železa a oblasti jejich používání.

-Vlastnosti a oblasti použití vybraných skupin neželezných kovů.

-Zásady konstrukce odlitků s ohledem na provozní zatížení, výrobu forem, smršťování při tuhnutí a chladnutí.

-Konečné úpravy odlitků. Rozbor příčin vzniku vad a nedostatků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se slévárenskými technologiemi;

-seznámit studenta s vlastnostmi materiálů pro výrobu odlitků;

-naučit studenta zásady pro návrh odlitků požadované složitosti a jakosti.

Výsledky učení:

Po absolvování předmětu je student schopen:

-navrhnout díl s ohledem na slévárenskou technologii výroby;

-navrhnout materiál odlitku s ohledem na požadované vlastnosti výrobku a hospodárnost;

-nalézt příčiny vzniku nedostatků a vad odlitků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Němec, M. - Suchánek, J. - Šanovec,J.: Základy technologie I. Vydavatelství ČVUT 2006

Novotný a kol.: Technologie I Nakladatelství ČVUT 2006

Bednář a kol.: Technologičnost konstrukce I. Vydavatelství ČVUT 2005

Doporučená literatura:

Bednář. B. - Čermák, J. - Král, M. - Suchánek, J.: Engineering technology I. Vydavatelství ČVUT 2009

Němec a kol.: Teorie slévání ČVUT 2019

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3112.html