UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy strojírenských technologií 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3111 Z 1
Garant předmětu:
Aleš Herman
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Aleš Herman
Anotace:

Anotace:

Jednosemestrální předmět Technologie vstřikování termoplastů je zaměřený jak na seznámení studentů s rozdělením a využitím plastů, tak se základními technologickými postupy jejich zpracování se zaměřením zejména na technologii vstřikování termoplastů v nejširším záběru. Součástí výuky jsou také ukázky použití plastů v technické a spotřebitelské praxi, včetně vlastní technologie jejich vstřikování

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Technologie zpracování plastů

Vstřikování plastů:

Plasty pro vstřikování a jejich vlastnosti

Technologičnost konstrukce výstřiků z plastů - design výstřiků z plastů

Technologie Rapid Prototyping

Zkoušení plastů a výstřiků z nich

Vstřikovací stroje

Vstřikovací formy

Periferní zařízení

Technologie vstřikování plastů

Vady výstřiků z plastů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s rozdělením a využitím plastů;

-seznámit studenta se základními technologickými postupy zpracování plastů se zaměřením zejména na technologii vstřikování termoplastů v nejširším záběru;

-zprostředkovat studentovi ukázky použití plastů v technické a spotřebitelské praxi, včetně vlastní technologie jejich vstřikování;

-zprostředkovat studentovi komunikaci o problematice vstřikování termoplastů v rozsahu osnovy s odborníky dané oblasti.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v plastových materiálech a jejich vlastnostech a prokázat znalost oblastí jejich použití - termoplasty, reaktoplasty, elastomery, termoplastické elastomery, kompozity, bioplasty;

-prokázat znalost základních postulátů z oblasti technologičnosti konstrukce (designu) výstřiků z termoplastů.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Zeman, L.: Vstřikování plastů, BEN - technická literatura, Praha, 2009, ISBN 978 - 80 - 7300 - 250 - 3

Zeman, L.: Vstřikování plastů - teorie a praxe, Grada Publishing, Praha, 2018, ISBN 978 - 80 - 271 - 0614 - 1

Praktické ukázky konstrukce výstřiků

Praktické ukázky způsobů vstřikování

Praktické ukázky vad výstřiků z plastů

Videoprojekce z oboru vstřikování plastů

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Kontakt na vyučujícího pro ZS 2022/23 - ales.herman@fs.cvut.cz

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3111.html