UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Video a film v umělecké praxi 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3081 Z 2
Garant předmětu:
Martin Blažíček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martin Blažíček
Anotace:

Cílem semestru je uvést posluchače do základních koncepcí práce s pohyblivým obrazem na základě prezentací vybraných uměleckých přístupů od druhé poloviny 20. století do současnosti. Vybraná témata budou explikována napříč historickým spektrem, přednáška se soustředí na širší dispozitivy uměleckých praxí, bude poukazovat na různé interpretační roviny. Na konkrétních dílech pak bude v tomto rámci demonstrovat konkrétní tvůrčí postupy a strategie. Jednotlivé hodiny sestávají v různých poměrech z přednášky, komentované projekce a diskuze. Dílčí témata budou prezentována v souvislosti uměleckých koncepcí (manifesty, autorské koncepce), realizačních technik (způsoby natáčení, scénáře, technické dispozitivy) a komunikačních strategií (vystavování, instalace, způsob komunikace s diváky).

https://drive.google.com/drive/folders/1cNRFTblFuM91uuQV-PZHOitr4GJpTvEU?usp=sharing

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1. Úvod do pohyblivého obrazu. Proč, jak a kdy umělci využívají pohyblivý obraz ve výtvarné praxi. Pohyblivý obraz jako interference mezi filmem a výtvarným uměním. Médium první volby. Žánry a manifesty pohyblivého obrazu, proč a kdy používáme označení jako neo-avantgarda, experimentální film, videoart, computer art, net-art.

2. Pohyblivý obraz ? časoprostorová konstrukce. Od strukturálního filmu k algoritmickému videu (Sol LeWitt, Bruce Nauman, Dan Flavin, Michael Snow, Marc Adrian, Peter Kubelka, Kurt Kren, Paul Sharits, Hollis Frampton, Anthony McCall, Larry Cuba, Granular Synthesis, Carsten Nicolai)

3. Archivní obrat. Revize a rekonfigurace kinematického univerza, mediální archeologie. (Paul DeMarinis, Zoe Beloff, Gustav Deutsch, Martin Arnold, Douglas Gordon, Zbigniew Rybczynski, Pierre Huyghe, Tacita Dean, Christian Marclay)

4. Videoesej. (Gary Hill, Bill Viola, Harun Farocki, Chris Marker, Hito Steyerl, Cecil B. Evans, Andrew Norman Wilson)

5. Pohyblivý obraz jako taktické médium. Aktivismus a guerillová televize. (Videofreex, Raindance Corporation, Ant Farm, Ilona Granet. Colab, Undercurrents, RT Mark, 0100101110101101.org, Forensic Architecture).

6. Expanded media, imerze, od multiprojekce k virtuální realitě. (Jordan Belson, Roland Nameth, Milton Cohen, Aldo Tambellini, Cerebrum, Stan VanDerBeek, Jeffrey Shaw, Michael Naimark, Judith Barry, Blast Theory, Judith Barry, Lynn Hershman Leeson, D-Fuse).

7. Od exploatace k transgresi (Otto Muehl, John Waters, Nick Zedd, Paul McCarthy, David Wojanrowicz, John Waters, Zbigniew Libera, Jevgenij Jufit, Andrej Kurmajartsev, Marina Abramovic, Matthew Barney)

8. Nová narace, fikční světy, reflexe žánrů. (Simon Biggs, Grahame Weinbren, Matthew Barney, Stan Douglas, Omer Fast, Pierre Huyghe)

9. Obraz a gender (Carolee Schneemann, Joan Jonas, Valie Export, Natalia L. L., Nancy Holt, Cecelia Condit, Pippilotti Rist, Dara Birnbaum, Martha Rosler, Cheryl Donegan, Leah Gilliam, Marisa Olson).

10. České umění pohyblivého obrazu (Radek Pilař, Petr Skala, Jan Ságl, Lumír Hladík, Milan Kohout, Pablo De Sax, Pigi, Pavel Dražan, Ivan Tatíček, Lucie Svobodová, Ondřej Anděra, Zdeněk Mezihorák, Filip Cenek)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s konkrétními specifiky tvorby v médiu videa a filmu;

-seznámit studenta s historií, kontexty a provázaností video artu a současného umění;

-poskytnout studentovi platformu pro konzultace vlastní tvorby videa a filmu;

-průprava reflexe a kritiky elementů specifických tvorbě videa a filmu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-reflexe specifik a významu současné tvorby uměleckého videa a filmu v kontextu současného umění;

- rozpoznat význam volby dramaturgie, střihu a žánru videa a filmu a tyto znalosti dále využít v rámci vlastní tvorby;

-orientace v historii i současnosti médií videa a filmu.

Studijní materiály:

Caroll, Noel. Engaging the Moving Image. Yale University, 2003; McLuhan, Marshal. Jak rozumět médiím: Extenze člověka, Mladá fronta 1964/2011;

Manovich, Lev. The Language of New Media. MIT Press 2001.

Wardrip-Fruiin/Montfort (eds.) The New Media Reader. The MIT Press, 2003.

Gidal, Peter (ed). Structural film anthology, BFI, 1976.

Clark, George: Arnold, Brehm, Deutsch and Tscherkassky: Four Contemporary Austrian Avant-garde Filmmakers. In. Senses of cinema, 2003. Dostupné online na <https://www.sensesofcinema.com/2003/peter-tscherkassky-the-austrian-avant-garde/4_austrian_avant_garde/>;

Gunning, Tom. The Cinema of Attraction[s]: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde. In. Strauven, Wanda (ed.) The Cinema of Attractions Reloaded, Amsterdam University Press, 2006.

Montero, David. Thinking Images: The Essay Film as a Dialogic Form in European Cinema. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012;

Elsaesser, Thomas (ed.) Harun Farocki. Working the Sight-lines. Amsterdam University Press, 2004;

Čeněk, David. Chris Marker. NAMU, 2012

Lovink, Geert. <nettime> The ABC of Tactical Media. Dostupné on-line na <https://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9705/msg00096.html>;

Boyle, Deirdre. Guerrilla Television Revised. Subject to Change. Oxford University Press, 1997.

Youngblood, Gene. Expanded Cinema, P. Dutton & Co., Inc., New York, 1970.

Duguet, Klotz, Weibel (eds.) Jeffrey Shaw ? a user's manual. ZKM, 1997.

D-Fuse (eds.) VJ: Audio visual art. Laurence King, 2006.

Pfeffer, Susanne (ed.). You Killed Me First. Koenig Books, 2012;

Turkina, Olesya (ed.) Necrorealism, Moscow Museum of Modern Arts, 2011.

Dinkla, Söke. Virtual Narrations. From the crisis of storytelling to new narration as a mental potentiality. MediaArtNet, 2004. Dostupné on-line na <http://mediaartnet.org/themes/overview_of_media_art/narration/print/>.

Mulvey, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema, In. Screen, 1975.

Mazanec, Martin. Výzkumný projekt český videoart. In. A2, 49/2008;

Blažíček, Martin. Výtvarník jako filmár. In. KinoIkon, 2/2019. Portál Videoarchiv https://videoarchiv.nfa.cz/katalog/.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3081.html