UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Výstavnictví 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3071 Z 2
Garant předmětu:
Dominik Lang
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Dominik Lang
Anotace:

Pojem výstavnictví s nadhledem odkazuje na vzmach zájmu o fyzickou a estetickou úroveň realizací širokého pole (nejen výtvarných) výstavních expozic, který se v Československu projevil zejména ve 30. a 60. letech minulého století. V takovém případě lze o výstavnictví uvažovat jako o prostém aranžérství, ale rovněž jako o obrazu společensko-kulturní ideologie. Na této produkci se úzce podíleli výtvarní umělci, které zpětně ovlivňovaly zvyšující se nároky na prostorové řešení a kontext jejich prací. Druhá polovina století pak znamenala rozšíření takových pojmů, jako je instalace, institucionální kritika, site-specific, architektura výstavy atp. Postupně se proměnila hierarchie mezi architektem a umělcem, respektive umělcem a kurátorem, potažmo institucí. 20. století tak umožnilo zvýšenou kontrolu umělců nad komplexností displaye, který se kolem jejich děl utváří. Přelom milénia potom umožnil rozpad hierarchie mezi jednotlivými aktéry, kteří se na realizaci výstavy podílejí. V současnosti logicky hledáme formáty, které s ohledem na koncept udržitelného rozvoje opouštějí pojmy jako výstava a galerie. Praxe výtvarných institucí se soustavněji orientuje na práci s veřejností, feministický přístup, sociální interakci, empatii a péči.

Předmět reflektuje nastíněný vývoj výstavnictví a zaměřuje se na tvorbu výstavy jako kombinace praktických a řemeslných úkonů ve vztahu k jejímu obsahu a k politizaci zadání. Pokouší se mapovat vliv umění a umělců na dramaturgii výstav a význam prostorového uspořádání pro jejich celek. Cílem výuky je začlenit pojem realizace výstavy mezi základní předpoklady kompetence umělce; dále posluchačům rozšířit možnosti uplatnění v profesionální praxi a popsat bázi tvůrce mezi umělcem, kurátorem, grafickým designerem, architektem a pozorovatelem.

Struktura výuky se odvíjí od možností a termínů exkurzí do externích institucí, kde právě probíhají realizace výstav. Výuka probíhá jednou za 14 dní. Je poměrově rozdělena do tří typů výuky: exkurze a hosté, praktické kurzy realizačních technologií a semináře věnované příkladům historických i současných řešení výstav s důrazem na úzký vztah jejich koncepce a prostorového řešení. Současně s výukou jsou každý následující týden vypsány konzultace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

- začlenit pojem architektura či instalace výstavy mezi základní předpoklady kompetence umělce;

-rozšířit možnosti studentova uplatnění v profesionální praxi;

-popsat bázi tvůrce mezi umělcem, kurátorem, grafickým designerem, architektem a pozorovatelem.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-spolupracovat na praktické realizaci výstavy v galerijní instituci;

-komplexního uvažování o prostorovém řešení výstavy a jeho významu pro prezentaci a recepci uměleckých děl.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

-O'Doherty, Brian, Inside the White Cube, The Ideology of the Gallery Space, Expaed Edition

-Jonathan Hale, Narrative environments and the paradigm of embodiment, in Suzanne MacLeod, et al. (ed.), Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions, 2012

-Nathalie Heinich, Michael Pollak, From Museum Curator to Exhibition Auteur - Inventing a singular position, in Reesa Greenberg, et al. (ed.), Thinking about Exhibitions, London, 1996

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3071.html