UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Materiálově technologický modul 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3061 Z 2
Garant předmětu:
Jan Haubelt
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Haubelt
Anotace:

Workshopový modul seznamuje studenty se širokou škálou materiálových a technologických postupů spojených se vznikem a reprodukcí 3D díla, sochy atd. Výuka v různých dílnách probíhá formou pěti praktických tří hodinových workshopů, ve kterých posluchači s lektorem jednotlivě, nebo ve skupinách, pracují na konkrétních zadáních a tématech, která na sebe navazují. Pracovní dovednosti a znalosti jsou předávány tak, aby je studenti mohli přirozeně použít ve své umělecké i jiné profesní praxi a dovedli o nich uvažovat i mimo rámec standardního řemeslného použití.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

- sádra - zhotovení jednoduché jednorázové formy a odlitku

- povrchová úprava a patinace sádry a jiných materiálů

- silikonové formy - zhotovení silikonové vrstvy formy a jejího sádrového kadlubu

- akrylátové pryskyřice - zpracování Acrystalu , princip laminace, odlévání plné hmoty

- sklo - manipulace, výstavní adjustace, řezání, broušení, leštění

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

předat studentovi znalosti a umožnit mu získat základní zkušenosti s různými typy materiálů a pracovních postupů použitelných pro vznik prostorového díla;

vést studenta k přirozenému uvažování o použití materiálů;

seznámit studenta s charakteristikou materiálů, možnostmi jejich kombinace, dostupnosti a časového rozvržení zpracování;?seznámit studenta se zásadami bezpečnosti práce;

uvést studenta do adekvátních školních dílen případně externích pracovišť;

seznámit studenta s příklady realizací z umělecké praxe;?zajistit vyváženou úroveň zkušeností a znalostí studentů KVU přicházejících z různých středních škol.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

vytvořit, případně chápat způsob vzniku jednorázové sádrové formy a kombinované silikonové formy a jejího následného odlití, případně laminace do různých materiálů: sádra, beton, pryskyřice atd.;

v konkrétních případech vhodně posoudit nutnost použití separační postupů;

aplikovat povrchové úpravy odlitku;

na základě vlastní praktické zkušenosti posoudit možnosti a limity jednotlivých materiálů a volně s nimi pracovat;

nabyté znalosti a zkušenosti uplatnit přímo osobně, nebo prostřednictvím externího dodavatele.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

M. Karnet, Štukatérství, 1961

Šedý Václav, Sochařské řemeslo, Snklhu, 1953

Volavková-Skořepová, Zdenka, Volavka, Vojtěch, O soše. Úvod do historické technologie a teorie sochařství: 1. díl,

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3061.html