UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zvuk, hlas, text, performativní strategie

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3040 ZK 2
Garant předmětu:
Jonáš Richter, Slávka Sobotovičová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jonáš Richter, Slávka Sobotovičová
Anotace:

Předmět je zaměřen na tvůrčí práci studentů se zvukem, hlasem, textem a performativními technikami. Těžiště je v koncepční práci v rozhraní médií zvuku, jazyka, tvůrčího psaní, přednesu, zpěvu, dramatických formátů nebo dalších forem. Teoretická část kurzu bude společná a poskytne základní přehled o zmíněných problematikách formou přednášek, společnou reflexí teoretických textů a prezentací hostů. Praktická výuka bude reagovat na jednotlivá zaměření studentů a proběhne ve formě vypracování několika průběžných zadání.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. základní koncipování zvukového díla, seznámení se specifickými možnostmi zvuku ve vztahu k jiným médiím

2. úvod do práce s textem: literární i technické nároky na text, psaní pro různé formáty (text pro přednes, zpěv, voiceover, scénář atd), kritická práce s jazykem, překlad, jazykové mutace

3. úvod do práce s hlasem: významové aspekty hlasového projevu, interpretace/remediace/?autentické? promluvy, vlastní vs. delegovaný projev

4. úvod do performativních strategií: motivace, koncepční, významové, politické otázky atd.; příprava protagonisty (dramatická, hlasová, psychologická), vztah s publikem, práce s rolí, identitou, pozorností, hierarchizací atd., základní dramaturgie živého vystoupení či naopak formátů pro záznam či přenos

5. významové posuny při postprodukci zvuku, společný poslech a diskuze nad díly studentů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s významovými možnostmi studiové práce ve zvuku, hlasu, textu a performativních technikách, včetně kritických a etických důsledků;

-vést studenta ke schopnosti kritického poslechu a uvažování o vlastní i cizí audiosložce uměleckého díla;

-vést studenta k základnímu dramaturgickému uvažování (komponování díla, psaní nebo editace textu pro aplikování v konkrétním formátu apod.);

-seznámit studenta s významotvornými aspekty zvukové postprodukce

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3040.html