UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Úvod do práce se zvukem

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3030 Z 2
Garant předmětu:
Julie Lupačová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Julie Lupačová
Anotace:

Předmět je zaměřen na teoretické i praktické aspekty práce se zvukem v kontextu audiovizuálního umění s důrazem na technickou přípravu. V teoretickém úvodu se věnuje historickému vývoji média a dotýká se vztahu mezi zvukem a obrazem. Hlavní část kurzu je věnována osvojování základních technických dovedností a praktické práci v některém ze softwarů na úpravu zvuku. V průběhu pěti lekcí získají studenti teoretické i praktické základy. Seznámí se jednotlivými fázemi práce se zvukem (nahrávání, analýza, postprodukce, reprodukce). Součástí předmětu je několik praktických cvičení a řešení individuálních projektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. ZVUK V UMĚNÍ, ÚVOD DO HISTORIE - stručný přehled historického vývoje vztahu zvukové estetiky a zvukové techniky, stručný přehled vývoje soundartu, subjektivní vnímání zvuku

2. VZTAH ZVUKU A OBRAZU - filmový zvuk, základy hudební a zvukové dramaturgie

3. ZÁKLADY ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU A JEHO REPRODUKCE - akustika, rozdělení mikrofonů, setup nahrávací techniky, zvukové spektrum, zvukové formáty a jejich vlastnosti, zvukové banky, software

4. ZVUKOVÁ POSTPRODUKCE 1 - úvod do možností audiosoftwaru, základy práce se zvukovou stopou: čištění nahrávky, ekvalizace, filtry, korekce hlasitosti, základní efekty

5. ZVUKOVÁ POSTPRODUKCE 2 - střih, mixáž, mastering, export

Součástí všech přednášek bude také ŘEŠENÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

rozšířit studentovy praktické zkušenosti v oblasti práce se zvukem;

obeznámit studenta s historickým vývojem média

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

tvořit, nahrát a analyzovat zvuk pro audiovizuální dílo

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Praktický průvodce při práci se zvukem (skripta)

Syrový; Václav: Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky, AMU (2016)

Salome Voegelin: Listening to Noise and Silence: Towards a Philosophy of Sound Art, Bloomsbury (2013)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3030.html