UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

PRUM

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
3020 Z 1
Garant předmětu:
Dominik Lang, Barbora Dayefová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Dominik Lang, Barbora Dayefová
Anotace:

Předmět studentům nabídne vhled do různých uměleckých oborů, jako je architektura a urbanismus, veřejný prostor, keramika, textil, sklo, grafický design ad. Cílem je nejen seznámit studenty s historickým vztahem umění a řemesel, který definuje samotnou existenci UMPRUM, ale také využít potenciálu, který škola v rámci různých svých kateder nabízí.

Předmět se bude odehrávat skrze blokově vyučované kurzy (workshopy). Jednotlivé kurzy budou otevírat témata a problematiky daného oboru ve vztahu k volnému umění, nebo se budou věnovat konkrétním technikám, postupům či aktuálním fenoménům užitého umění, jež ve své tvorbě mohou využít i volní umělci. Předmět je primárně zajišťován interně v rámci UMPRUM, a to ve spolupráci s pedagogy jejích kateder. Zadání (teoretické/praktické) určují vedoucí jednotlivých kurzů ve spolupráci s garantem předmětu. Každý semestr proběhne minimálně jeden kurz. Z nabídky kurzů si posluchači sami vybírají, který absolvují. Pro splnění zápočtu je nezbytné absolvovat během čtyř semestrů jeden kurz, zároveň mají studenti možnost si předmět volitelně zapsat opakovaně.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia

poskytnout studentovi příležitost nabýt nových řemeslných dovedností a znalostí;

navázat na historickou tradici spojení umění a řemesel.

rozšířit studentovy dovednosti a znalosti mimo tradičně vymezené hranice oboru volného umění;

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

orientovat se v tématu či technice absolvovaného kurzu;

využít technik a postupů jiného oboru v rámci vlastní volné tvorby;

rozšiřovat své praktické a řemeslné dovednosti.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet3020.html