UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Digitální modul 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2961 Z 2
Garant předmětu:
Jozef Mrva
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jozef Mrva
Anotace:

Vítejte v Digitálním modulu! Hlavním cílem tohoto předmětu je naučit se improvizovat v digitálním prostředí a osvojit si mindset, který Vám dovolí vyřešit libovolný technický problém, ikdyž jste jej nikdy před tím neřešili. Důraz je kladen na osvojování znalostí grafických programů, programování, editace videa atd... Osnova předmětu se tvoří na základě demokratického konsenzu.

Požadavky:

Odevzdejte vyrenderovaný 3D model libovolného tématu. Může být abstraktní / generativní / konkrétní. Autorem modelu musíte být vy.

Model by měl obsahovat (kromě meshe of course) též materiál a měl by být vyrenderován v odpovídající kvalitě.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2961.html