UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Digitální modul 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2952 ZK 3
Garant předmětu:
Zdeněk Svejkovský
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Zdeněk Svejkovský
Anotace:

Digitální modul je reakcí na rychle se vyvíjející potřeby studentů i samotného studijního programu Grafika a vizuální komunikace, potažmo grafického designu, filmu atd. jako oborů. Reaguje na potřebu obsáhnout ve výuce nové technologie a v digitálním prostředí přinést studentům možnost vyvíjet se a hledat správná a nová řešení i v rámci instituce a neponechávat to pouze v rámci individuálního snažení. Zavedení tohoto předmětu je přípravným krokem ke vzniku nové specializace (Digitální produkt). Modul pokrývá: UX, Front- end, Motion, 3D - modelování, animace, rig ad. Současné předměty Základy 3D modelování a Virtuální realita se stávají jeho součástí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-obecné seznámení s digitálním prostředím

-vysvětlení si projektového vedení

-seznámení se s globálními pojmy v rámci digitálních výstupů

-představení základní logiky pracovních postupů

-seznámení se základní software výbavou

-seznámení se s globálními vývojovými jazyky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta teoreticky s možnostmi digitální tvorby;

-pochopení odlišností uvnitř nově vznikajících oborů;

-dle potřeby správně vybrat technologii na realizaci a tuto technologii i v základu ovládnout jak teoreticky, tak i prakticky.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-základní orientaci v rámci digitálních vrstev výtvarného umění;

-pochopení komplexní struktury a rozličných profesí uvnitř digitálního prostředí;

-schopnost koncepčně realizovat návrh řešení.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2952.html