UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

3D modelování 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2943 ZK 2
Garant předmětu:
Vlastimil Bartas
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Vlastimil Bartas
Anotace:

Předmět Tvorba 3D modelů na počítači je zaměřen na zorientování se v nabízené škále 3D programů a jejich efektivní využití. Součástí jsou ukázky, praktická a teoretická výuka práce s programy včetně orientace v pracovním prostředí, přizpůsobení si programů vlastním potřebám a zvládnutí postupů pro tvorbu a editaci 3D modelů.

Student se naučí základům modelování v programech určených dle aktuálních trendů aplikační sféry. Student projde od úplných začátků až po pokročilé techniky a strategie stavby modelů ve 3D. Bude kreslit křivky, vytvářet plochy a tělesa a dozví se také, jak tyto objekty může editovat. Předmět je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří se s vytvářením 3D objektů v počítači předtím ještě nikdy nesetkali. Dále se se student dozví mnoho tipů a triků, jak urychlit a usnadnit tvorbu náročných modelů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Principy modelování v Rhinoceros, typy souborů

-Seznámení s grafickým prostředím programu

-Uživatelské nastavení kreslícího prostředí

-Organizace práce, hladiny, import, export

-Tvorba křivek a ploch a jejich editace

-Nástroje pro transformaci křivek a ploch

-Tvorba objektů

-Zkratky a jejich nastavení

-Tvorba korektních ploch

-Návaznost křivek a ploch

-Tvorba tvarově komplexních objektů

-Kontrola křivosti, návaznosti a tvarování ploch

-Konstrukční historie a jejich využití

-Tvorba výstupů pro Rapid Prototyping

-Generování 2D výkresů z 3D objektů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s novými oblastmi 3D zpracování modelů v počítači;

-nabídnout studentovi přehled existujících digitálních nástrojů;

-seznámit studenta s prací v 3D programech, jejich strategií a uplatněním těchto znalostí v designerské praxi.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-zpracovat svůj nebo cizí návrh v počítači v konkrétním programu;

-navrhovat a variovat první nápady až po finální realizaci.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Manuál programu

Nápověda programu

Samostudium návodů na internetu

Samostatné aktivní užívání programu

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2943.html