UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Současná oborová praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2931 Z 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům co nejkomplexnější náhled na témata a otázky oboru, s nimiž budou konfrontováni v rámci své vlastní praxe. Formou panelových debat s hosty přímo i nepřímo aktivními na poli současného designu kurz studentům představí různé aspekty designérské profese, její specifika, možnosti i úskalí. Prostřednictvím zkušeností praktikujících designérů a dalších odborníků studenti získají vhled do aktuální problematiky disciplínu, tak jak se uplatňuje ve stávajících i nastupujících odvětvích průmyslu a trhu. V rámci jednotlivých bloků (2x v rámci semestru; každého se zúčastní 3-4 hosté z praxe) bude rovněž prostor pro diskusi, a studenti tak budou vedeni k aktivitě a vlastní iniciativě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Spolupráce designéra s průmyslem/výrobcem - (Diskuse bude zaměřena na otázky vyjednávání s výrobci a obchodníky a využití designérských návrhů v komerční praxi. Předmětem diskuse budou mimo jiné praktické otázky smluvních vztahů, problematické aspekty v komunikaci mezi designéry a výrobci či právní aspekty spolupráce s průmyslem.)

2. Vztah designéra/designu a uživatele - (Diskuse bude zaměřena na otázky vztahu k uživateli/zákazníkovi/kupci, ať už je jím galerista, instituce či koncový uživatel. Přítomní hosté budou se studenty diskutovat o tom, jak „svého“ uživatele správně specifikovat či identifikovat, jak s ním komunikovat a jak s ním navázaný vztah dlouhodobě.)

Náplň předmětu se bude každoročně obměňovat a bude možné navštěvovat jej opakovaně.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s aktuálními otázkami a tématy současné praxe designu;

-provést studenta praktickými aspekty designérské profese a na základě konkrétních zkušeností zúčastněných odborníků je seznámit s potenciálními úskalími i novými možnostmi oborové praxe;

-kultivovat schopnost studentů aktivně se účastnit diskuse o současných otázkách oboru.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-uvažovat o designérské praxi v reálných obrysech současného průmyslu a trhu;

-předjímat rizika a informovaně se rozhodovat v rámci výkonu vlastní designérské praxe;

-zasvěceně diskutovat o otázkách současné oborové praxe.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Tim Brown - Barry Katz, Change by Design. How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, 2009.

Tony Fry, Design Futuring. Sustainabilit, Ethics and New Practice, Oxford 2008.

Kamila Matějková et al., Budoucnost designu. 30 českých a zahraničních odborníků se zamýšlí nad budoucností designu, Praha 2016.

Jiří Pelcl et al., Design od myšlenky k realizaci, Praha 2012.

Alice Rawsthorn, Design as an Attitude, Curych 2018.

Alice Rawsthorn, Zdravím světe. Jak design vstupuje do života, Zlín 2014.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2931.html