UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Adobe modul 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2906 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních pracovních postupů v grafických aplikacích, reaguje tím na nevyváženost znalostí a připravenosti studentů přicházejících do prvního ročníku. V prvních dvou semestrech projdou studenti prvního ročníku základy práce v programech InDesign, Illustrator, Photoshop, resp. Affinity Pubisher, Designer a Photo. Předmět neklade důraz na výtvarnou hodnotu vzniklých prací, nýbrž na osvojení si řemeslných dovedností ve vyučovaných programech. Všechny úkoly jsou koncipovány nejen s důrazem na jejich vytvoření, ale i správný export, formát dat, tisk (DTP).

Dvousemestrální kurs je zaměřen na technické základy pracovních postupů v aplikacích Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop, resp. Affinity Pubisher, Designer a Photo. Kurs se nesoustřeďuje na jednotlivé nástroje aplikací (kapátko, razítko, štětec atd.), ale na pracovní postupy (workflow) a typické úkony (retušování, vektorizace, správa barev, předtisková příprava apod.). Výuka má formu přednášek a praktických ukázek kombinovaných s videotutoriály.

Předmě je určen jak začátečníkům, tak mírně a středně pokročilým uživatelům. Minimálním požadavkem na absolvování předmětu je počítač s nainstalovanými aplikacemi Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop CS4 nebo vyšší, popř Affinity Pubisher, Designer a Photo 1.7 a vyšší.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Mezi témata, která se budou probírat v letním semestru, bude patřit:

- Správa barev

- Základní pravidla sazby

- Vektorizace bitmap

- Základní postupy při retuši obrazů

- Selektivní úpravy obrazů.

- Tvorba komplexních tiskovin

- Předtisková příprava a kontrola před tiskem

- Příprava dat pro netradiční reprodukční technologie

- Příprava dat pro zušlechťování tiskovin

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy správných postupů při tvorbě tiskovin a jejich zpracování pro tisk;

-seznámit s metodami zušlechťování tiskovin a s přípravou dat pro tyto efekty.

Výsledky učení:

-připravit bezchybné podklady pro tisk základních i složitějších tiskovin na nejrůznější materiály pomocí ofsetového a digitálního tisku i méně často užívaných reprodukčních technologií;

-realizovat své kreativní nápady efektivně, rychle a bezchybně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Blažek F.: Grafické zpracování tiskovin, Umprum 2020

Doporučená literatura:

Kočička, P. Blažek, F.: Praktická typografie, Brno 2000

Pecina, M.: Knihy a typografie, Brno 2012, 2. vydání

Lozan, P. Kulka, V.: PDF/X-1a PDF/X-4, Grafie CZ 2015

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2906.html