UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Adobe Illustrator

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2903 ZK 2
Garant předmětu:
Shota Tsikoliya, Lenka Janušková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Shota Tsikoliya, Lenka Janušková
Anotace:

Adobe Illustrator je grafickým a kreslícím nástrojem pro tvorbu tištěných, multimediálních a webových obrazů. Propojuje a doplňuje práci v programech balíčku Adobe (Photoshop, InDesign, After Effects) a je kompatibilní s programy Rhinoceros, AutoCad a mnoha dalšími. Adobe Illlustrator pracuje s vektory, ale umí převádět na křivky i rastrové obrazy. Používá se pro grafické návrhy vizuální identity firem čí spolků od loga po webové stránky, pro tvorbu méně obsáhlých prezentací do architektonických soutěží s obsahem diagramů a výkresů, využívá se pro kresbu ilustrací a úpravu přebalů knih a časopisů, uplatnění nachází v interactive media design od navigačních systémů po titulky k filmům a uživatelské prostředí her a aplikací.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky je naučit studenty pracovat v prostředí Illustratoru s pokročilými technikami a uplatnit tyto znalosti při práci na vlastních projektech. Studenti budou moci vytvářet své kresby určené k tisku, laserování, prezentaci na webu nebo jako součást digitálního videa. Budeme probírat a ukážeme si, jak pracovat s textem, tvary a barvami, jak vytvářet stopy, symboly a vzory, jak vektorizovat obraz nebo exportovat výstupy do dalších programů. Výuka bude individualizována podle zaměření a úrovně studentů.

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2903.html