UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Úvod do technologie skla 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2872 ZK 2
Garant předmětu:
Jakub Petr
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jakub Petr
Anotace:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit nejen nepoučeného posluchače se základy technologie skla a sklářskou terminologií.

Důraz bude kladen především na uplatnění znalostí v praxi a vytvoření základního přehledu v široké škále uplatnění skla a jemu podobných materiálů v dnešním světě.

Nejprve budou studenti seznámeni s definicí skla, se základními vlastnostmi materiálu, jeho strukturou, unikátními specifiky i odlišnostmi od jemu podobných materiálů. Dále pokročíme ke složení a vlastnostem specifických skel a jejich rozdělení, poté navážeme postupem výroby a rozpoznáme vzniklé vady. V další části budeme diskutovat použití skla pro výrobu a její rozdělení na odvětví dle typologie výrobků.

Každá z vyučovacích lekcí bude zaměřena primárně na jedno z uvedených témat, ale veškeré informace se navzájem doplňují a prolínají jako jeden celek.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

doporučená literatura: Sklářské praktikum(M. Fanderlík a kol., 1951), Výrobní praxe ve sklárně (Vlast. Pospíchal, 1966),Bižuterie ? základní učebnice zbožíznalství (J. Koucký, 2005), Základy technologie skla pro hospodářskou fakultu TU Liberec (Vlad. Klebsa, 2002), Sklářské názvosloví (R. Hais a kol., 2010, ČSS, Teplice), Chlazení skla(Fr. Schill, 1993), Technologie skla(H.Petrášová a kol., 1984)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2872.html