UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Technické kreslení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2804 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Mezi hlavní úkoly technického kreslení patří získat dovednost číst a kreslit technické výkresy či schémata. Výuka seznamuje s normalizací a hlavními zásadami kreslení výkresů. V zimním semestru se předmět podrobněji zaměřuje na strojnické technické kreslení, v letním semestru pak na stavební technické kreslení. Problematika je nejprve vysvětlena a poté zaslána na email studentům. Předmět je vyučován formou cvičení na konkrétních úlohách. Ve cvičeních se procvičuje kresba od ruky a klade se důraz na správnost vyjádření technické informace. Zápočet student obdrží po předložení všech úloh za daný semestr v deskách se seznamem výkresů.

Rámec předmětu zahrnuje kromě obecných základů technického kreslení i dílčí seznámení s prvky stavebními a strojními, které jsou zobrazovány.

Náplň předmětu v zimním semestru:

Formáty výkresů, skládání, typy čar, písmo, rozpiska, kótovaní

Obecné zobrazovaní, strojnické zobrazování

Tolerance délkových rozměrů

Drsnost povrchů

Geometrické tolerance

Náplň předmětu v letním semestru:

Zobrazování ve stavebnictví, typy čar, materiály, zařizovací předměty

Kótováni ve stavebnictví

Kótování, okna, dveře, obklady, drážky, niky

Schody

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ing. Pavel Svoboda CSc. a kolektiv.: Základy konstruování, Skripta VUT Brno, říjen 1997

Sedláčková M., Kratochvílová J.: Pozemní stavitelství. Kreslení stavebních konstrukcí, Skripta VUT 2004

Toman J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Montanex 2004.

Doseděl A. kol.: Čítanka výkresů ve stavebnictví, Sobotáles 2002

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2804.html