UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy 3D Animace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2772 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Semestrální výuka je zameřena na středně pokročilé funkce programu Cinema 4D s obecnou ori-entací v 3D prostředí. Kurz navazuje na znalosti probírané v zimním semestru. Studenti mají mož-nost konzultovat své práce nebo funkce aplikace, o které se zajímají. Pro studenty, kteří neměli možnost navštěvovat hodiny zimního semestru je možnost individuální výuky základů programu vždy před začátkem kurzu.

Nejedná se o hluboké ponoření do složitých funkcí programu, ale spíše o tzv. Motion design, který můžeme pozorovat jako cirkus na poli trojdimenzionální grafiky. Nahlédneme také na okraj vizuál-ních efektů jako je např. motion tracking a přidání 3D modelů do reálné scény.

Teorie:

Výhody využití programu Cinema 4D - Motion Design

Praxe:

Tvorba 3D objektů a jejich modelace

Animace a práce s kamerou

Nasvicování scény a její render

Simulace objektů za pomocí Rigid body

Motion design, MoGraph

Rigging, skin

VFX, Cinema 4D + After effect

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2772.html