UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

20/21 Remix (11 aktuálních témat pro grafický design)

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2770 Z 1
Garant předmětu:
Alan Záruba
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Alan Záruba
Anotace:

Seminář je určen všem studentům Katedry grafiky, kteří studují v 1., nebo 2. ročníku. Je koncipován jako série seminářů akcentující aktuální témata z oblasti grafického designu a vizuální kultury, ve vztahu k historické zkušenosti z dějin oboru ve 20. století. Studenty seznamuje s vybranými texty, projekty a osobnostmi a nabízí reflexi jejich významu v kontextu k dnešní situaci. Účast na seminářích je povinná, pro získání zápočtu je nutná účast na min. 80% seminářích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova / seznam seminářů + doporučená literatura:

Seminář 1 > Držme se nějakých pravidel /

Text: Massimo Vignelli ? Canon

Seminář 2 > Strategie, škola, řemeslo /

Text: Lorraine Wild ? Macramé of Resistance (Emigre)

Seminář 3 > Symbol, rebus, písmeno /

Text: Jiří Kroutvor ? Jiří Rathouský: Značky

Seminář 4 > Všechno je ve všem /

Text: David Reinfurt ? A New Program for Graphic Design

Seminář 5 > Můžeme ještě tvořit bez počítačů? /

Text: Nanni Baltzer & Martino Stierli ? Before Publication

Seminář 6 > Město přítomnosti ? město budoucnosti /

Text: Sophie Daria ? Le Corbusier: Sociolog urbanismu

Seminář 7 > Dělejme častěji to, co bychom normálně nedělali /

Text: Ulysses Voelker ? Structuring Design

Seminář 8 > Může přijít nová revoluce? /

Text: Kalle Lasn ? The People vs. The Corporate Cool Machine (Emigre)

Seminář 9 > Pohyb prostřednictvím designu /

Text: Danny Yount ? Desatero

Seminář 10 > Meditace, vědomí a kreativita /

Text: David Lynch ? Catching the Big Fish

Seminář 11 > O porušování pravidel a vlastní integritě /

Text: Richard Holman ? Creative Manifesto

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2770.html