UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Technologie knižní vazby 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2758 ZK 2
Garant předmětu:
Vladimíra Šturmová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Vladimíra Šturmová
Anotace:

Absolventi předmětu Technologie knižní vazby I. jsou vedeni k samostatnosti vzhledem k individuálním zadáním. Knihařské postupy využívají při řešení adjustace svých ateliérových děl.

Požadavky:

Předmět je určen studentům ostatních kateder mimo Katedru grafiky. Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro všechny posluchače VŠUP. Poznámka: Podmínkou k účasti je absolvování předmětu Knihařské technologie I., na který výuka navazuje.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. písemné poznámky z výuky.

2. Roojen Pepin Van, How to fold, 2005, ISBN 978-9057680397

3. Roojen Pepin Van, Special Packaging, 2004, ISBN 9789057680540

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2758.html