UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2754 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cílem výuky je osamostatnit a analyzovat jednotlivé výtvarné složky uměleckořemeslného předmětu (konstrukci, materiál a vnější tvarovou úpravu) a následně s nimi pracovat při zhotovení jednotného estetického celku.

V prvním a druhém semestru se budeme zabývat převážně konstrukcí knižní vazby. Chtěli bychom upozornit na to, že jde nejen o funkční, ale i o estetickou složku knižní vazby. Na příkladu čtyř dálněvýchodních a čtyř západních knižních vazeb se seznámíme s prakticky všemi dostupnými konstrukčními prvky a s možnostmi jejich vzájemných kombinací. Zimní i letní semestr bude uzavřen tvůrčím úkolem, kde bude záměrem použít funkcionální prvky k výtvarnému zpracování knižní vazby..

Požadavky:

absolutorium předmětu Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 1

Osnova přednášek:

historie západní knižní vazby - dějiny kodexu

- koptská vazba

- knižní vazba západní Evropy

- islámská vazba

- manichejská a nestoriánská knižní vazba

soudobé knižní vazby ze složek

Osnova cvičení:

zpracování semestrální práce - řešení tvůrčího úkolu Zápisník - skicák - album

prázdninový cestovní set určený pro zápisky a obrázky s prostorem pro uložení dokumentů (lístků, vstupenek, pohlednic) - soubor jednotlivých sešitů nebo i jeden svazek, který plní všechny uvedené funkce - hledejte jednoduché konstrukční řešení, navrhněte vazbu tak, jako by se měla vyrábět sériově, ve více kusech, usilujte o zajímavé konstrukční a materiálové řešení, které by zajistilo výrobku prodejnost

Cíle studia:
Studijní materiály:

Szirmai, J. A. The archaeology of medieval bookbinding. Aldershot: Scolar, 1999. ISBN 9780859679046

Hybner, Jan. Brožura. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2010. ISBN 97-880-86863-39-9

Hybner, Jan. Knižní vazby z Dunhuangu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2011. ISBN 97-880-86863-97-9

Hybner, Jan. Stavíme knižní vazbu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. 2015, ISBN 97-880-86863-97-9

Hybner, Jan. Elementy knižní vazby. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. 2015, ISBN 978-80-87989-35-7

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2754.html