UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2753 Z 1
Garant předmětu:
Jan Hybner
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Hybner
Anotace:

Cílem výuky je osamostatnit a analyzovat jednotlivé výtvarné složky uměleckořemeslného předmětu (konstrukci, materiál a vnější tvarovou úpravu) a následně s nimi pracovat při zhotovení jednotného estetického celku.

V prvním a druhém semestru se budeme zabývat převážně konstrukcí knižní vazby. Chtěli bychom upozornit na to, že jde nejen o funkční, ale i o estetickou složku knižní vazby. Na příkladu čtyř dálněvýchodních a čtyř západních knižních vazeb se seznámíme s prakticky všemi dostupnými konstrukčními prvky a s možnostmi jejich vzájemných kombinací. Zimní i letní semestr bude uzavřen tvůrčím úkolem, kde bude záměrem použít funkcionální prvky k výtvarnému zpracování knižní vazby.

Požadavky:

elementární zručnost při práci s papírem

Osnova přednášek:

- historie čínské a japonské knižní vazby, výroby papíru a tisku z dřevěných desek

- harmoniková vazba

- motýlková vazba

- chlupová vazba

- kapsová vazba

- soudobé knižní vazby z dvoulistů

- soudobé knižní vazby šité a lepené do bloku

Osnova cvičení:

zpracování semestrální práce - řešení tvůrčího úkolu Deset notýsků

zhotovte deset notýsků, kde jednoduché a invenční řešení konstrukce knižní vazby hraje důležitou roli z hlediska funkce i estetiky předmětu, zhotovením série více kusů se učíme plánovat spotřebu materiálů a zefektivnit pracovní proces

Cíle studia:
Studijní materiály:

Tsien, Tsuen-hsuin. Paper and printing. In: Needham, Joseph (ed.), Science and Civilization in China, Volume 5, Chemistry and Chemical Technology, Part 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. ISBN 521086906 (vybrané pasáže)

Chinnery, Colin, 2007. Bookbinding [online]. London: The International Dunhuang Project. [cit. 2016-08-19]. Dostupné z: http://idp.bl.uk/education/bookbinding/bookbinding.a4d

Ikegami, Kójiró, 2007. Japanese Bookbinding: instructions from a master craftsman. Adapted by Barbara B. Stephen. Boston: Weatherhill. ISBN 9780834801967

Hybner, Jan. Brožura. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2010. ISBN 97-880-86863-39-9

Hybner, Jan. Knižní vazby z Dunhuangu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2011. ISBN 97-880-86863-97-9

Hybner, Jan. Stavíme knižní vazbu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. 2015, ISBN 97-880-86863-97-9

Hybner, Jan. Elementy knižní vazby. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. 2015, ISBN 978-80-87989-35-7

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2753.html