UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Knižní vazba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2752 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Posluchači, kteří absolvovali předmět Knižní vazba I., plynule navazují v osvojení ručního postupu tvorby klasických knižních vazeb. Technologie vazeb tuhých klade na posluchače vyšší nároky. Práce probíhá intenzivně s individuálním přístupem pedagoga.

Požadavky:

Předmět je určen pouze studentům bakalářského studia Katedry grafiky. Předmět je součástí studijních plánů: Ateliéru ilustrace a grafiky, Ateliéru tvorby písma a typografie, a někdo další z KG ???? Předmět není součástí nabídky volitelných předmětů pro všechny posluchače VŠUP. Poznámka: Podmínkou k účasti je absolvování předmětu Knižní vazba I. Na tento předmět navazuje Knižní vazba III.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. písemné poznámky z výuky.

2. Dolenský Ctibor, Domácí knihařství, 1924, bez ISBN

3. Král Jindřich, Moderní knihařství, 1999, ISBN 80-901924-8-3

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2752.html