UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Generativní design a výpočetní navrhování 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2732 ZK 2
Garant předmětu:
Shota Tsikoliya
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Shota Tsikoliya
Anotace:

V 80 rokoch architekti, urbanisti, umelci a dizajnéri používali uzavreté programy (black box). V dnešnej parametrickej paradigme používame grafické editory alebo reálne skriptovacie editory, ktoré nám pomáhajú otvoriť uzavreté programy (black box) s cieľom vytvoriť si vlastné definície a rozšírenia uzavretých programov. Otvorením uzavretých programov (konečné produkty ?Rhinoceros, Maya, Autocad, atď.?) a pridaním našich vlastných pravidiel alebo algoritmov, sme schopní produkovať oveľa efektívne, flexibilné, unikátne dizajnové riešenia a simulácie.

Generatívny, počítačový, digitálny a asociatívny dizajn bol a bude vždy čerpaný z parametrického nástroja navrhovania. Hlavnou ideou parametrického navrhovania je parametrická metóda konštrukcie, v ktorej formalizujeme parametre na základe našej idei dizajnu a pretvárame ju do flexibilných výstupov (definície, kódy). Tieto výstupy nám pomáhajú tvoriť informačné kostry, ktoré nám umožňujú flexibilne a v reálnom čase pracovať so súhrnom informácií a komplexnosťou navrhovaných objektov. Efektívne a flexibilné grafické kódy neutvárajú len dialóg v procese navrhovania, ale tiež otvárajú otázky novej materiality a fabrikácie.

Cieľom výuky je ponúknuť hravý úvod do algoritmického a počítačového navrhovania dizajnu pomocou grafického editoru Grasshopper v prostredí aplikácie Rhinoceros 5. Študenti dosiahnu všetky úrovne od začiatočníka až po pokročilého používateľa grafického editoru Grasshopper.

Na začiatku budú mať študenti možnosť osvojiť si základy parametrického dizajnu a zároveň odsledovať okamžité výsledky variácií daného dizajnu vybraného objektu. V ďalšom kroku sa študenti naučia pracovať so zložitosťou vizuálnych vzorov, ich zmenou v reálnom čase a potenciálom ich možnej aplikácie v dizajne zvoleného objektu. Študenti budú schopní simulovať agregácie a rast prírodných vzorov, simulovať ekologické, samo organizačné modely správania sa a vytvárať interaktívne modely v súvislosti k dizajnu zvoleného objektu. Ku koncu výuky budú študenti oboznámený s prípravou výstupov na 3D tlač a laserové prototypovanie.

Po ukončení výuky, študenti budú schopný generovať vlastné iteratívne, adaptabilné a v reálnom čase schopné definície pre budúce dizajnérske, architektonické a umelecké objekty.

Poznámka:

Kurz bude prebiahať v slovenskom jazyku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Arturo Tedeschi, Parametric Architecture with Grasshopper, Le Penseur, 2011, ISBN-10: 8895315103

Casey Reas, Form+Code in Design, Art and Architecture, Princeton Architectural Press, 2010, ISBN-10: 1568989377

Rivka Oxman, The New Structuralism: Design, Engineering and Architectural Technologies, John Wiley & Sons, 2010, ISBN-10: 0470742275

http://www.grasshopper3d.com

http://www.grasshopper3d.com/page/tutorials-1

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2732.html