UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Prezentační dovednosti

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2674 ZK 2
Garant předmětu:
Hana Horáková, Natalie Krausová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Hana Horáková, Natalie Krausová
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenty UMPRUM v Praze se základy prezentačních dovedností, s jejich důležitostí, s jejich formami.

Studenti mají možnost se prostřednictvím kurzu připravit na veřejné vystoupení - definovat cíl, cílovou skupinu, silné a slabé stránky záměru, připravit si osnovu i argumenty pro obhajobu myšlenky.

Kurz je zaměřen především na praktická cvičení. Účastníci si vyzkouší práci s publikem, kamerou, mikrofonem a mohou reagovat na tuto zkušenost zpětnou vazbou v podobě korekce.

V rámci kurzu probereme přípravu na veřejné vystoupení, verbální projev, neverbální komunikaci, trému, diskusi a další discipliny související s problematikou prezentačních dovedností.

Rozsah a způsob zakončení: zimní semestr - cca. 6 setkání každých 14 dní; ukončeno zkouškou

Požadavky: povinná 100 % účast na seminářích, aktivní přístup, zkouška

Cílová skupina: Kurz je určen pro studenty vybraných ateliérů UMPRUM v Praze

Organizační formy výuky:

Kombinace hromadné a individualizované formy výuky

Vyučovací metody:

Slovní, názorně-demonstrativní, dovednostně-praktické, aktivizační vyučovací metody

Didaktické prostředky:

Papíry, tužky, obrázky, fotografie, videozáznamy, video - ukázky, dataprojektor, videokamera, mikrofon, PowerPoint prezentace, presentator aj.

Všechny hodiny jsou veřejně přístupné

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura:

ČERNÝ, V. Rétorika + DVD videokurz. Brno: Cpress, 2011

GARIBEL, G. Tréma a jak ji překonávat. Praha: Portál, 2013

HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2008

ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika. Praha: Grada, 2009

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2674.html