UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Prezentační dovednosti

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2674 ZK 2
Garant předmětu:
Denisa Dědičová, Hana Horáková, Natalie Krausová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Denisa Dědičová, Hana Horáková, Natalie Krausová
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenty UMPRUM v Praze se základy prezentačních dovedností, s jejich důležitostí, s jejich formami. Studenti mají možnost se prostřednictvím kurzu připravit na veřejné vystoupení - definovat cíl, cílovou skupinu, silné a slabé stránky záměru, připravit si osnovu i argumenty pro obhajobu myšlenky. Kurz je zaměřen především na praktická cvičení. Účastníci si vyzkouší práci s publikem, kamerou, mikrofonem a mohou reagovat na tuto zkušenost zpětnou vazbou v podobě korekce. V rámci kurzu probereme přípravu na veřejné vystoupení, verbální projev, neverbální komunikaci, trému, diskusi a další disciplíny související s oblastí prezentačních dovedností.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Příprava na vystoupení + práce s trémou

2. Verbální komunikace + hlavní bariéry v přednesu (práce s mikrofonem)

3. Neverbální komunikace a vizuální komunikace (práce s kamerou)

4. Diskuze - prezentace v týmu

5. Evaluace a vyjednávání

Osnova cvičení:
Cíle studia:

CÍLE STUDIA PŘEDMĚTU:

Cílem je studentům přiblížit znalosti a dovednosti, které v praxi umělce/ designéra pravděpodobně budou využívat. Během workshopů se mohou rozhodnout, zda si je sami osvojí (chtějí se je naučit ovládat), nebo zda se naučí outsourcovat a budou umět připravit pro dodavatele správné zadání. Do- stanou doporučení, jak a kde si dovednosti osvojit a také jak má vypadat ideální zadání pro dodavatele.

VÝSLEDKY UČENÍ:

Student po absolvování předmětu:

- Zná základní pojmy, které s jednotlivými tématy workshopů souvisí, rozumí tomu, co jednotlivé oblasti vědění řeší, čím se zabývají a proč, jak mohou být jemu jako umělci / designérovi užitečné v praxi.

- Umí vyhodnotit, do jaké míry mu mohou být jednotlivé oblasti užitečné a v jakých konkrétních případech může jednotlivé dovednosti a nástroje s tím spojené použít, ví na koho se obrátit v případě, že potřebuje pomoci.

- Umí vytvořit poptávku a zadání pro dodavatele takových služeb.

- Má představu o tom, jaké všechny dovednosti a znalosti je potřeba ovládat, pokud si chce umělec/ designér založit vlastní živnost.

Studijní materiály:

Čejchanová, H., Prezentační dovednosti, Praha: UMPRUM, 2016 Anderson, Ch. Přednášejte jako na TEDu

Brookfield Stephen D., Preskill Stephen, The Discussion book - 50 great ways to get people talking Carmine Galo, Storytellers

Duarte Nancy, DataStory: Explain Data and Inspire Action Through Story

Duarte Nancy, Slide:ology - The Art and Science of Creating Great Presentations Duarte Nancy, Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences Hierhold, E. Rétorika a prezentace

Hrkal Marek, Odprezentuj Kurz Sybylla, The Pitch

Medlíková, O. Přesvědčivá prezentace Novák, T. Tréma - jak s ní bojovat

Pink Daniel H., Prodávat je lidské Reynolds Garr, Naked Presenter Reynolds Garr, Presentation ZEN Řezáč Jan, Web ostrý jak břitva Sinek Simon, Začněte s proč

Internetové zdroje

TED - Ideas worth spreading - www.ted.com Toastmasters International - www.toastmasters.org

Bohemian Toastmasters - www. bohemiantoastmasters.org

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2674.html