UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy digitálního zobrazování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2517 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Základy digitálního zobrazování je semestrální kurz v rozsahu 30 hodin za semestr, zaměřený na postprodukční techniky v prostředí Adobe Photoshop CS5. V průběhu kurzu bude student seznámen a naučí se pracovat s retuší využitelnou v komerční sféře, jako je například módní, portrétní, nebo sportovní fotografie.

V prvním kurzu je hlavní důraz kladen na řemeslo a aplikovatelnost především v reklamní fotografii. Student by měl být schopen samostatně nejen nafotografovat, ale i naladit, popřípadě pracovat s fotomontáží tak, aby divák nepochyboval nad pravdivostí zobrazeného. Student získá důležitou dovednost, kterou využije pro tvorbu vlastního portfolia, případně prezentaci pracovních výsledků.

Zkouškou je samostatná práce, která je schopna se uplatnit v reklamním prostředí. Druhý kurz navazuje na kurz první, reflektuje aktuální témata z oblasti současného umění, při nichž jsou využity technické znalosti načerpané v předešlém kurzu, studenti hledají nejvhodnější postprodukční postupy pro vytvoření požadovaného tvaru a efektu.

Zkouškou je samostatná práce, která je schopná obstát na současné umělecké scéně.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

programy: Photoshop CS5, Bridge

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2517.html