UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Materiologie: Technologie v designu

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2389 Z 2
Garant předmětu:
Adam Havel, Tereza Anderlová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Adam Havel, Tereza Anderlová
Anotace:

Předmět Materiologie: Technologie v designu se zaměřuje na rozšíření zájmu a povědomí studentů v oblasti technologických postupů, které přesahují běžné metody výroby a zpracování produktů. Cílem je seznámit studenty se škálou inovativních i tradičních technologií, které mají potenciál obohatit tvorbu studentů o nové podněty. Díky praktickému pojetí předmětu však studenti získají také konkrétní informace a zkušenosti, jak tyto technologie aplikovat v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Seznámení s průběhem předmětu + Úvod do technologií I.

- Úvod do technologií II. + Výběr témat

- Seminář / exkurze I. + konzultace

- Seminář / exkurze II. + konzultace

- Seminář / exkurze III. + konzultace

- Seminář / exkurze IV. + konzultace

- Seminář / exkurze V. + konzultace

- Seminář / exkurze VI. + konzultace

- Závěrečné prezentace studentů

První dvě přednášky představují úvod do jednotlivých technologických oblastí. V závěrečné části druhé přednášky si studenti po konzultaci s vyučujícím zvolí 6 oblastí z představených témat tak, aby pro ně byly co nejpřínosnější a odpovídaly jejich aktuálnímu zaměření nebo je inspirovaly v rámci budoucích projektů. Následujících 6 výukových hodin proběhne formou semináře vedeného externím odborníkem z praxe, exkurze, nebo praktické výuky. Forma výuky se odvíjí dle specifik zvolených oblastí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

?Rozšířit obzory studentů v oblastech technologií, se kterými se běžně při studiu nesetkávají, ale které je mohou obohatit v rámci rozpracovaných i budoucích projektů

?Vzbudit zájem studentů o nové i tradiční technologie, podnítit jejich zvědavost a chuť experimentovat

?Umožnit studentům setkání s materiály a technologiemi v praxi a konzultovat konkrétní dotazy s externími odborníky

?Naučit studenty uvažovat nad materiály a technologiemi v neobvyklém kontextu, inspirovat je k hledání netypických spojení materiálových a technologických řešení

?Poukázat na spojitosti mezi výrobou, zpracováním a koncem životního cyklu materiálů či produktů a představit principy a technologie, které umožňují přeměnu odpadních surovin na nové zdroje

Výsledky učení:

Na základě absolvování předmětu se student naučí:

?Orientovat se v různorodých oblastech inovativních i tradičních technologií

?Kreativně propojovat technologické postupy s neobvyklými materiálovými řešeními

?Prakticky aplikovat vybrané technologie

?Identifikovat klíčové vlastnosti a požadavky na hledané materiály a technologie

?Rozumět technologických limitům

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Daniel Kula, Élodie Ternaux a Quentin Hirsinger, Materiology: Průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials, 2012, 344 s. ISBN 9-788-026-005-384. (Kniha je k dispozici v knihovně UMPRUM v počtu 10 ks. Studenti mají rovněž možnost si ji zakoupit za zvýhodněnou cenu v matériO Prague.)

THOMPSON, Rob a Young Yun KIM. Product and furniture design. New York: Thames & Hudson, 2011. Manufacturing guides. ISBN 9780500289198.

THOMPSON, Rob a Martin THOMPSON. Sustainable materials, processes and production. London: Thames & Hudson, 2013. Manufacturing guides. ISBN 9780500290712.

THOMPSON, Rob, Martin THOMPSON a Nigel BURGESS. The materials sourcebook for design professionals. New York, New York: Thames & Hudson, 2017. ISBN 9780500518540.

Kolektiv autorů, Material Times [online]. Praha: Happy Materials. Dostupné z: www.materialtimes.com

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Seznam navrhovaných témat, ze kterého studenti budou vybírat:

Tento seznam má pouze ilustrativní charakter. Finální seznam bude studentům představen vždy v úvodu semestru podle předběžně domluvených externistů. Zároveň má reagovat na čerstvě nabyté poznatky a kontakty matériO Prague.

- Biotechnologie a biomateriály

- Bioplasty

- Technologie využívající odpadní suroviny a specifika recyklátů ? plast / nápojové kartony / textilie /...

- Vstřikování plastů do formy

- Vakuové tváření plastů

- 3D skenování a 3D tisk - sintrování kovů / velkoformátový 3D tisk / mikro-stereolitografie

- Soft robotika a samosestavitelnost

- Digitální materiály (v pojetí Jiřího Zemánka)

- Virtuální a rozšířená realita

- Ploché sklo a jeho možnosti

- Sklo ? tavená plastika

- Betony - samohojitelné / probarvované / vysokopevnostní / světlovodné

- Porcelán

- Pokročilé technické textilie

- Nano-vlákenné materiály a netkané textilie

- Textilie s 2D a 3D strukturou

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2389.html