UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Materiologie, technologie, výzkum 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2388 ZK 2
Garant předmětu:
Tereza Anderlová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Tereza Anderlová
Anotace:

Studenti kreativních oborů většinou oplývají podrobnou znalostí materiálů a technologií v jejich oboru tradičně používaných, znalost inovací a tendencí vývoje materiálů jim však často chybí. Předmět Nauka o materiálech - Materiologie by měl studentům usnadnit orientaci ve složité problematice materiálů a technologií a pomoci jim obstát v náročných podmínkách praxe vyžadující poučenou komunikaci s výrobci a realizačními firmami.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Úvod do předmětu, organizace ? seznámení s obsahem předmětu v letním semestru, požadavky, zadáním závěrečné práce, hodnocením a časovým harmonogramem semestru,

-Kov ? odborná přednáška ? obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Plasty ? odborná přednáška ? obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Kámen, beton ? odborná přednáška ? obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Udržitelné materiály ? odborná přednáška ? úvod do tématu udržitelných materiálů, výhody a úskalí, greenwashing, charakteristika vybraných udržitelných materiálů, jejich vlastnosti, výroba a zpracování

-Chytré materiály ? odborná přednáška ? charakteristika a dělení chytrých materiálů, historie a aktuální trendy, charakteristika vybraných chytrých materiálů, jejich vlastnosti, oblasti použití

-Digitální fabrikace ? progresivní technologie návrhu a výroby, materiály a programy k tomu určené, jejich charakteristika, vlastnosti, oblasti použití

-Přednáška zahraničního lektora ? přednáška externího odborníka z předem vytipované oblasti materiálového výzkumu s přesahem do kreativních odvětví

-Rezerva na dodatečný seminář, exkurze k výrobcům či zpracovatelům materiálů, konzultace a předtermíny testů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s inovacemi a tendencemi ve vývoji materiálů

-pomoci studentovi orientovat se ve složité problematice materiálů a technologií a možnostech, které nabízejí

-pomoci studentovi připravit se na náročné podmínky praxe vyžadující poučenou komunikaci s výrobci a realizačními firmami

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní orientaci v prostředí materiálů a povědomí o současných materiálových trendech, technologiích a možnostech, které nabízejí

-identifikovat klíčové vlastnosti a požadavky na hledané materiály

-poučeně komunikovat s odborníky z řad výrobců nebo zpracovatelů materiálů

-prezentovat své myšlenky vhodným způsobem

Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky

-Povinná: jako skriptum pro výuku předmětu slouží kniha Materiology: Průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry, autoři Daniel Kula, Élodie Ternaux a Quentin Hirsinger. 1. vyd. Praha: Happy Materials, 2012, 344 s. ISBN 9-788-026-005-384, která je k dispozici v knihovně UMPRUM v počtu 10 ks k zápůjčce. Studenti mají rovněž možnost si ji zakoupit za zvýhodněnou cenu 500 Kč + DPH (běžná prodejní cena je 1000 Kč vč. DPH) v knihovně materiálů matériO Prague.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2388.html