UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Materiologie, technologie, výzkum 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2388 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Studenti kreativních oborů většinou oplývají podrobnou znalostí materiálů a technologií v jejich oboru tradičně používaných, znalost inovací a tendencí vývoje materiálů jim však často chybí. Předmět Nauka o materiálech - Materiologie by měl studentům usnadnit orientaci ve složité problematice materiálů a technologií a pomoci jim obstát v náročných podmínkách praxe vyžadující poučenou komunikaci s výrobci a realizačními firmami.

Anotace:

Dvousemestrální výukový předmět Materiologie 1 a 2 je zaměřený na vzdělávání v oblasti inovativních materiálů, technologií a trendů v jejich aplikacích. Přednášky učí studenty uvažovat nad materiály v kontextu, který přesahuje studovaný obor. Nejedná se tedy o pouhý výčet materiálových novinek, ale o jejich zasazování do širších souvislostí v rámci aktuálních společenských tendencí. Důraz je proto kladen také na stále palčivější otázky environmentálních dopadů. Potenciál jednotlivých materiálů je prezentován na případových studiích vystihujících jejich specifické vlastnosti. Součástí je také ukázka fyzických vzorků aktuálně probíraných materiálů. S celým spektrem inovativních materiálů se studenti seznámí během exkurze do centra matériO Prague, kam budou mít přístup také v průběhu akademického roku za účelem konzultací individuálních projektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Úvod do předmětu, organizace - seznámení s obsahem předmětu v letním semestru, požadavky, zadáním závěrečné práce, hodnocením a časovým harmonogramem semestru,

-Kov - odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Plasty - odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Kámen, beton - odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Udržitelné materiály - odborná přednáška - úvod do tématu udržitelných materiálů, výhody a úskalí, greenwashing, charakteristika vybraných udržitelných materiálů, jejich vlastnosti, výroba a zpracování

-Chytré materiály - odborná přednáška - charakteristika a dělení chytrých materiálů, historie a aktuální trendy, charakteristika vybraných chytrých materiálů, jejich vlastnosti, oblasti použití

-Digitální fabrikace - progresivní technologie návrhu a výroby, materiály a programy k tomu určené, jejich charakteristika, vlastnosti, oblasti použití

-Přednáška zahraničního lektora - přednáška externího odborníka z předem vytipované oblasti materiálového výzkumu s přesahem do kreativních odvětví

-Rezerva na dodatečný seminář, exkurze k výrobcům či zpracovatelům materiálů, konzultace a předtermíny testů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s inovacemi a tendencemi ve vývoji materiálů

-pomoci studentovi orientovat se ve složité problematice materiálů a technologií a možnostech, které nabízejí

-pomoci studentovi připravit se na náročné podmínky praxe vyžadující poučenou komunikaci s výrobci a realizačními firmami

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní orientaci v prostředí materiálů a povědomí o současných materiálových trendech, technologiích a možnostech, které nabízejí

-identifikovat klíčové vlastnosti a požadavky na hledané materiály

-poučeně komunikovat s odborníky z řad výrobců nebo zpracovatelů materiálů

-prezentovat své myšlenky vhodným způsobem

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Jako skriptum pro výuku předmětu slouží kniha Materiology: Průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry, autoři Daniel Kula, Élodie Ternaux a Quentin Hirsinger. 1. vyd. Praha: Happy Materials, 2012, 344 s. ISBN 9-788-026-005-384, která je k dispozici v knihovně UMPRUM v počtu 10 ks k zápůjčce. Studenti mají rovněž možnost si ji zakoupit za zvýhodněnou cenu 500 Kč + DPH (běžná prodejní cena je 1000 Kč vč. DPH) v knihovně materiálů matériO Prague.

Doporučená literatura:

Material Times [online]. Praha: Happy Materials, 2013 [cit. 2019-08-13]. Dostupné z: www.materialtimes.com

Material Times. Praha: Happy materials, 2016-. ISSN 2464-742x.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2388.html