UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Nauka o materiálech - Materiologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2386 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Dvousemestrální výukový předmět Materiologie 1 a 2 je zaměřený na vzdělávání v oblasti inovativních materiálů, technologií a trendů v jejich aplikacích. Přednášky učí studenty uvažovat nad materiály v kontextu, který přesahuje studovaný obor. Nejedná se tedy o pouhý výčet materiálových novinek, ale o jejich zasazování do širších souvislostí v rámci aktuálních společenských tendencí. Důraz je proto kladen také na stále palčivější otázky environmentálních dopadů. Potenciál jednotlivých materiálů je prezentován na případových studiích vystihujících jejich specifické vlastnosti. Součástí je také ukázka fyzických vzorků aktuálně probíraných materiálů. S celým spektrem inovativních materiálů se studenti seznámí během exkurze do centra matériO Prague, kam budou mít přístup také v průběhu akademického roku za účelem konzultací individuálních projektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Úvod do předmětu, organizace - seznámení s obsahem předmětu v letním semestru, požadavky, zadáním závěrečné práce, hodnocením a časovým harmonogramem semestru

-- odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Papír, lepenka - progresivní technologie návrhu a výroby, materiály a programy k tomu určené, jejich charakteristika, vlastnosti, oblasti použití

-Kámen, beton - odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Kov - odborná přednáška - charakteristika a dělení chytrých materiálů, historie a aktuální trendy, charakteristika vybraných chytrých materiálů, jejich vlastnosti, oblasti použití

-Plasty z konvenčních i obnovitelných zdrojů - odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

-Udržitelný a cirkulární design: výzvy a příležitosti - odborná přednáška - úvod do tématu udržitelných materiálů, výhody a úskalí, greenwashing, charakteristika vybraných udržitelných materiálů, jejich vlastnosti, výroba a zpracování

-Biomimicry 3.8: Innovation Inspired by Nature - odborná přednáška - charakteristika a dělení chytrých materiálů, historie a aktuální trendy, charakteristika vybraných chytrých materiálů, jejich vlastnosti, oblasti použití

-Smart materials - odborná přednáška - charakteristika a dělení chytrých materiálů, historie a aktuální trendy, charakteristika vybraných chytrých materiálů, jejich vlastnosti, oblasti použití

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

Materiology: Průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry, autoři Daniel Kula, Élodie Ternaux a Quentin Hirsinger. 1. vyd. Praha: Happy Materials, 2012, 344 s. ISBN 9-788-026-005-384. Kniha je k dispozici v knihovně UMPRUM v počtu 10 ks k zápůjčce. Studenti mají rovněž možnost si ji zakoupit za zvýhodněnou cenu 600

Kč + DPH (běžná prodejní cena je 1000 Kč vč. DPH) v knihovně materiálů matériO Prague.

Doporučená Literatura:

Material Times [online]. Praha: Happy Materials, 2013 [cit. 2019-08-13]. Dostupné z:

www.materialtimes.com

Material Times. Praha: Happy materials, 2016-. ISSN 2464-742x.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2386.html