UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Nauka o materiálech - Materiologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2386 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Dvousemestrální výukový předmět Materiologie 1 a 2 je zaměřený na vzdělávání v oblasti inovativních materiálů, technologií a trendů v jejich aplikacích. Přednášky učí studenty uvažovat nad materiály v kontextu, který přesahuje studovaný obor. Nejedná se tedy o pouhý výčet materiálových novinek, ale o jejich zasazování do širších souvislostí v rámci aktuálních společenských tendencí. Důraz je proto kladen také na stále palčivější otázky environmentálních dopadů. Potenciál jednotlivých materiálů je prezentován na případových studiích vystihujících jejich specifické vlastnosti. Součástí je také ukázka fyzických vzorků aktuálně probíraných materiálů. K celému spektru inovativních materiálů mají studenti Materiologie přístup v centru matériO Prague (návštěvu je nutné objednat nejméně 24 hodin před plánovou návštěvou a to emailem info@materio.cz nebo telefonicky na +420 739 471 317).

Požadavky:
Osnova přednášek:

Letní semestr 2019/ 2020:

24. 2. - Úvod do předmětu + Trajna collective

2. 3. - Biomimicry 3.8: Innovation Inspired by Nature + zadání závěrečné práce

9. 3. - Současné trendy a materiálové inovace napříč obory

23. 3. - Beton + termín nahlášení témat závěrečné práce

30. 3. - Kov

6. 4. - Udržitelný a cirkulární design: výzvy a příležitosti + konzultace závěrečné práce

27. 4. - 3D tisk

11. 5. - No More Waste + konzultace závěrečné práce

+ Během semestru je možné se domluvit s koordinátorem předmětu na exkurzi do firmy

Silikony. s.r.o. (Plzeň, Litice).

(změna témat přednášek vyhrazena)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

Materiology: Průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry, autoři Daniel Kula, Élodie Ternaux a Quentin Hirsinger. 1. vyd. Praha: Happy Materials,

2012, 344 s. ISBN 9-788-026-005-384. Kniha je k dispozici v knihovně UMPRUM v počtu

10 ks k zápůjčce. Studenti mají rovněž možnost si ji zakoupit za zvýhodněnou cenu 600

Kč + DPH (běžná prodejní cena je 1000 Kč vč. DPH) v knihovně materiálů matériO Prague.

Doporučená Literatura:

Material Times [online]. Praha: Happy Materials, 2013 [cit. 2019-08-13]. Dostupné z:

www.materialtimes.com

Material Times. Praha: Happy materials, 2016-. ISSN 2464-742x.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2386.html