UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Nauka o materiálech - Materiologie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2385 Z 1
Garant předmětu:
Tereza Anderlová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Tereza Anderlová
Anotace:

Dvousemestrální výukový předmět Materiologie 1 a 2 je zaměřený na vzdělávání v oblasti inovativních materiálů, technologií a trendů v jejich aplikacích. Přednášky učí studenty uvažovat nad materiály v kontextu, který přesahuje studovaný obor. Nejedná se tedy o pouhý výčet materiálových novinek, ale o jejich zasazování do širších souvislostí v rámci aktuálních spolecčenských tendencí. Důraz je proto kladen také na stále palčivější otázky environmentálních dopadů. Potenciál jednotlivých materiálů je prezentován na případových studiích vystihujících jejich specifické vlastnosti. Součástí je také ukázka fyzických vzorků aktuálně probíraných materiálů. S celým spektrem inovativních materiálů se studenti seznámí během exkurze do centra matériO Prague, kam budou mít přístup také v průběhu akademického roku za účelem konzultací individuálních projektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Úvod do předmětu, organizace - seznámení s obsahem předmětu v zimním semestru, požadavky, hodnocením a časovým harmonogramem semestru

- Exkurze do showroomu materiálů matériO Prague - Studenti zde absolvují komentovanou prohlídku. Showroom obsahuje více než 3 000 fyzických vzorku - materiálů. Součástí exkurze je také prohlídka tématicky zaměřené knihovny, Šumná Biblothéka obsahující více než 1000 titulů o materiálech, architektuře, designu a výtvarném umění. Během návštěvy si studenti vyberou jeden materiál, který krátce představí odstaním.

- Úvahy o hypervýběru - historie a klasifikaci materiálů, základní vlastnosti a kritéria výběru konkrétních materiálů pro realizace v tvůrčích oborech

- Textil: materiál, který nás nejen halí - odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

- Má dnes sklo limity? - odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

- Dřevo: materiál, který roste - odborná přednáška - obecná charakteristika, druhy dřevin, vlastnosti, ekologie a recyklace, deriváty dřeva, zpracování, inovace a trendy

- Keramika a porcelán - odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba prototypu, průmyslová výroba, povrchové úpravy, inovace a trendy

- Současné trendy ze světových veletrhů: zaostřeno na materiály - odborná přednáška - obecná charakteristika, dělení, vlastnosti, výroba, ekologie a recyklace, zpracování, inovace a trendy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- seznámit studenta s inovacemi a tendencemi ve vývoji materiálů

- pomoci studentovi orientovat se ve složité problematice materiálů a technologií a možnostech, které nabízejí

- pomoci studentovi připravit se na náročné podmínky praxe vyžadující poučenou komunikaci s výrobci a realizačními firmami

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

- prokázat základní orientaci v prostředí materiálů a povědomí o současných materiálových trendech, technologiích a možnostech, které nabízejí

- identifikovat klíčové vlastnosti a požadavky na hledané materiály

- poučeně komunikovat s odborníky z řad výrobců nebo zpracovatelů materiálů

- prezentovat své myšlenky vhodným způsobem

Studijní materiály:

Povinná:

Jako skriptum pro výuku předmětu slouží kniha Materiology: Průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry, autoři Daniel Kula, Élodie Ternaux a Quentin Hirsinger. 1. vyd. Praha: Happy Materials, 2012, 344 s. ISBN 9-788-026-005-384, která je k dispozici v knihovně UMPRUM v počtu 10 ks k zápůjčce. Studenti mají rovněž možnost si ji zakoupit za zvýhodněnou cenu 600 Kč + DPH (běžná prodejní cena je 1000 Kč vč. DPH) v knihovně materiálů matériO Prague.

Doporučená:

Material Times [online]. Praha: Happy Materials, 2013 [cit. 2019-08-13]. Dostupné z: www.materialtimes.com

Material Times. Praha: Happy materials, 2016-. ISSN 2464-742x.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2385.html