UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2381 Z 1
Garant předmětu:
Iva Javorská
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Iva Javorská
Anotace:

Cíle:

-Pomoci umělcům prosadit se a kultivovat vztahy v umění a designu

-Připravit se na uměleckou praxi, na vztahy s výrobci, klienty, vystavovateli apod. Praxe na volné noze, v zaměstnání, v kolektivu, vlastní značka

-Umět se orientovat v autorském právu, licencích, smlouvách o dílo, umět odlišit inspiraci a plagiát

-Osvojit si schopnost vyjednávat podmínky, nastavovat licenční odměnu, bránit se proti zneužití díla

Obsah:

Budeme diskutovat zejména:

-Jak mohu předem ošetřit podmínky spolupráce, jak sepsat / vyjednávat licenci, co chtít ve smlouvě a co nikdy nepodepisovat, jak koncipovat licenční odměnu, jaká jsou má práva, pokud jsem neuzavřel smlouvu, jak ochránit své dílo, kdy mohu legálně užít dílo jiného autora, jaký je rozdíl mezi inspirací a plagiátem, jak ochráním svůj design nebo značku, jak založit vlastní značku atd.

Požadavky:

Průběh seminářů:

-rozsah semináře ? 8 lekcí v termínech uvedených výše

-časová dotace semináře - 8 x 90 minut,

-čas výuky semináře 10:35 ? 12:05,

-místo výuky učebna 013 v Technologickém centru, Mikulandská

-ukončeno zápočtem za 1 kredit

-podmínka atestace ? přítomnost na 5 lekcích z 8,

-nabízen jako volitelný,

-doporučuje se absolvovat úvodní dvě obecné lekce pro dobré pochopení navazujících lekcí týkajících se specifických témat

Semináře budou probíhat formou:

-diskuse a výkladu, case study konkrétních případů či autorskoprávních sporů v ČR a v zahraničí, studenti ovlivňují zaměření přednášek dle svých podnětů a tvůrčího zaměření;

Odborné konzultace: dle osobní domluvy s vyučujícím

Jazyk: čeština

Lektor: Iva Javorská, advokátka se specializací na právo v umění a obchodní právo

Iva Javorská vystudovala právo na PF UK v Praze a na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne v Paříži, advokátkou je od r. 2001. Specializuje se na právo v umění (zejm. autorské právo) a obchodní právo. Je členkou Fair Art. Od r. 2016 přednáší na UMPRUM a příležitostně na dalších uměleckých školách. Při Sotheby?s Institute of Art v Londýně v r. 2017 absolvovala kurz Navigating Today?s Art World: From Studios to Art Fairs.

Osnova přednášek:

Přednášky (učebna 013, Technologické centrum Mikulandská; 10:35 - 12:05):

1) Autorské právo: Co znamená v praxi, I. část, : 5. 10. 2022

2) Autorské právo: Co znamená v praxi, II. část: 12. 10. 2022

3) Licence: Jak licencovat a dostat zaplaceno, I. část: 19. 10. 2022

4) Licence: Jak licencovat a dostat zaplaceno, II. část: 2. 11. 2022

5) Smlouva o dílo: Jak tvořit pro zákazníka a dostat zaplaceno : 9. 11. 2022

6) Ochrana designu: Nástroje ochrany a smlouvy: 16. 11. 2022

7) Obchodní značka/Brand: Jak vytvořit vlastní brand: 23. 11. 2022

8) Volná noha, kolektiv, zaměstnání: Jak to funguje a jak se liší postavení autora : 30. 11. 2022

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- Připravit se na uměleckou praxi, na vztahy s výrobci designu, klienty, vystavovateli apod. Praxe na volné noze, v zaměstnání, v kolektivu, vlastní značka

- Umět se orientovat v autorském právu, licencích, smlouvách o dílo, umět odlišit inspiraci a plagiát

- Osvojit si schopnost vyjednávat podmínky a bránit se proti zneužití díla

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2381.html