UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
2381 Z 1
Garant předmětu:
Iva Javorská
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Iva Javorská
Anotace:

Cíle:

- Připravit se na uměleckou praxi, na vztahy s výrobci designu, klienty, vystavovateli apod. Praxe na volné noze, v zaměstnání, v kolektivu, vlastní značka

- Umět se orientovat v autorském právu, licencích, smlouvách o dílo, umět odlišit inspiraci a plagiát

- Osvojit si schopnost vyjednávat podmínky a bránit se proti zneužití díla

Obsah: Budeme diskutovat zejména:

- Jak mohu předem ošetřit podmínky spolupráce, jak sepsat / vyjednávat licenci, jak koncipovat licenční odměnu, jaká jsou má práva, pokud jsem neuzavřel smlouvu, jak ochránit své dílo, kdy mohu legálně užít dílo jiného autora, jaký je rozdíl mezi inspirací a plagiátem, jak ochráním svůj design nebo značku, jak založit vlastní značku atd.

Požadavky:

Průběh seminářů:

- rozsah semináře je 8 lekcí v termínech uvedených výše

- časová dotace semináře - 8 x 90 minut,

- čas výuky semináře 10:35 - 12:05,

- místo výuky posluchárna 413 (online přes Zoom)

- ukončeno zápočtem za 1 kredit

- podmínka atestace je přítomnost na 5 lekcích z 8,

- nabízen jako volitelný,

- doporučuje se absolvovat úvodní dvě obecné lekce pro dobré pochopení navazujících lekcí týkajících se specifických témat

Osnova přednášek:

1) Autorské právo I. část: 26. 2. 2021 (Co znamená autorské právo v praxi I.)

2) Autorské právo II. část: 5. 3. 2021 (Co znamená autorské právo v praxi II.)

3) Licence I. část: 12. 3. 2021 (Jak licencovat a dostat zaplaceno I.)

4) Licence II. část: 19. 3. 2021 (Jak licencovat a dostat zaplaceno II.)

5) Smlouva o dílo: 26. 3. 2021 (Jak tvořit pro zákazníka a dostat zaplaceno)

6) Ochrana designu: 16. 4. 2021 (Nástroje ochrany a smlouvy)

7) Obchodní značka: 30. 4. 2021 (Jak vytvořit vlastní brand)

8) Volná noha, kolektiv, zaměstnání: 7. 5. 2021 (Jak to funguje a jak se liší postavení autora)

Odborné konzultace: dle osobní domluvy s vyučujícím

Semináře budou probíhat formou:

- diskuse a výkladu, case study konkrétních případů či autorskoprávních sporů v ČR a v zahraničí, studenti ovlivňují zaměření přednášek dle svých podnětů a tvůrčího zaměření;

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- Připravit se na uměleckou praxi, na vztahy s výrobci designu, klienty, vystavovateli apod. Praxe na volné noze, v zaměstnání, v kolektivu, vlastní značka

- Umět se orientovat v autorském právu, licencích, smlouvách o dílo, umět odlišit inspiraci a plagiát

- Osvojit si schopnost vyjednávat podmínky a bránit se proti zneužití díla

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet2381.html