UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1868 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

-Seznámení se základními typy nosných konstrukcí (stěny roubené, hrázděné, zděné, stropy, krovy, klenby, základy, opěrné zdi), jejich materiály (dřevo, zdivo, kámen, cihly, kovy, hlína), funkcemi nosných konstrukcí (nosná, tepelná, ochranná, architektonická), konstrukčními systémy (principy, navrhování, provádění, posuzování, opravy), vlivy prostředí (zatížení, vlhkost, degradace), vztahy mezi konstrukcí a architekturou, historický vývoj, památková péče.

-Výuka probíhá formou přednášek, diskusí k daným tématům a konzultací konstrukčních problémů studentských prací. Výklad je přizpůsobení znalostem a aktuálním problémům. Součástí výuky jsou exkurse do památkového objektu ? seznámení s běžně nepřístupnými prostory, demonstrace konstrukčních problémů ve vazbě na architekturu a památkové hodnoty a historického vývoje stavby. Praktické seznámení s tektonikou klenby probíhá formou dokumentace konkrétní konstrukce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Klenby

- Shrnutí, opakování

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s jednotlivými typy historických konstrukcí a jejich funkcemi

-předat studentovi informace o současných trendech posuzování historických staveb, navrhování oprav a památkové ochrany historických staveb

-seznámit studenta se základní terminologií oboru

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v konstrukčních systémech nosných konstrukcí

-uvědomovat si technické vlastnosti historických materiálů (mechanické, tepelné, fyzikální, chemické, trvanlivost aj.) a rozdíly vůči soudobým materiálům

-prokázat znalost základní terminologie oboru

-prokázat znalost současných trendů památkové péče

-prokázat znalost soudobých metod posuzování historických staveb

-získat informace o odbornostech v oboru obnovy historických staveb

Studijní materiály:

Základní doporučená literatura:

-Alberti, Leone Battista: Deset knih o stavitelství, SNKLHU Praha, 1956

-Cais, Stanislav: Statika stavebních konstrukcí ? Dějiny stavební mechaniky, ČVUT, 1991

-Honl, Ivan; Procházka, Emanuel: Úvod do dějin zeměměřictví, ČVUT, 1992

-Hošek, Jiří; Losos, Ludvík: Historické omítky, Grada Publishing, Praha, 2007

-Kadeřávek, Fr.: Geometrie a umění v dobách minulých, Jan Štenc, 1935

-Moučka, Ladislav: Jan Blažej Santini Aichel, Geometrický odkaz českého středověku vrcholnému baroku, Půdorys, Praha 2018

-Muk, Jan: Konstrukce a tvar středověkých kleneb, in: Umění, ročník XXV, Academia, 1977

-Muk, Jan: Historické konstrukce I, Vydavatelství ČVUT, 1996

-Palladio, Andrea: I quatro libri dell´architettura, Venezia, MDLXX

-Pavlík, Milan: Oprava památek, skripta ČVUT

-Reinprecht, Ladislav: Ochrana dreva a kompozitov, Technická univerzita vo Zvolene, 1994

-Reichl, Jaroslav; Všetička, Martin: Dějiny matematiky a fyziky; http://fyzika.jreichl.com

-Rovnaníková, Pavla: Omítky, STOP, Praha, 2002

-Škabrada, Jiří: Konstrukce historických staveb, Argo 2003

-Vápno, kolektiv autorů, STOP, 2001

-Villard de Honnecourt: skicář (cca 1230-1240), Národní knihovna v Paříži, Wikipedia

-Vinař Jan a kol.: Historické krovy, Grada, 2010

-Vitruvius: Deset knih o architektuře, Svoboda, Praha, 1979

Ostatní doporučená literatura:

-Fára, Pavel, Nevhodné způsoby sanace vlhkého zdiva, in: ročenka STOP, 2012

-Horyna, Mojmír: Jan Blažej Santini ? Aichel, Nakladatelství Karolinum, 1998

-Karpenko, Vladimír: Alchymie, dcera omylu, Práce, 1988

-Mencl, Václav: České středověké klenby, Orbis, Praha, 1974

-Michoinová, Dagmar: Příprava vápenných malt v péči o stavební památky, ČKAIT, Praha 2006

-Moučka, Ladislav: Matka katedrála, chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha, Geometrie posvátného prostoru, Půdorys, Praha 2016

-Novotná, Dana: Městské stavební řády, Národní památkový ústav, úop v Brně, 2011

-Příručka vlastníka kulturní památky, Ministerstvo kultury, Praha 2004

-Radová, Milada; Škabrada, Jiří: Románské stavitelství, ČVUT, 1992

-Radovi, M., O.: Kniha o sklípkových klenbách, Jalna, Praha 1998

-Seidlerová, Irena; Dohnálek, Jiří: Dějiny betonového stavitelství, ČBZ, ČKAIT, Praha 1999

-Šefců, Ondřej; Štumpa, Bohumil: 100 osvědčených stavebních detailů, Grada publishing, 2010

-Škabrada, Jiří: Konstrukce historických staveb, ČVUT Praha 2000

-Technologie, které se v památkové péči neosvědčily, odborný seminář, STOP, 15. listopadu 2012

-Vasari, Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, Odeon, Praha 1976

-Vinař, Jan: Opravy a zpevňování zdiva zřícenin, in: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, příloha časopisu Zprávy památkové péče, Státní ústav památkové péče, Praha 1998

-Vinař, Jan: Opravy historických konstrukcí, STOP

-Viollet le Duc: Encyclopédie médiévale, Bibliothéque de l´Image, 1996

-Vývoj a funkce topenišť, Svorník 1/2003, Unicornis, Praha, 2003

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1868.html