UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1866 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Seznámení se základními typy nosných konstrukcí (stěny roubené, hrázděné, zděné, stropy, krovy, klenby, základy, opěrné zdi), jejich materiály (dřevo, zdivo, kámen, cihly, kovy, hlína), funkcemi nosných konstrukcí (nosná, tepelná, ochranná, architektonická), konstrukčními systémy (principy, navrhování, provádění, posuzování, opravy), vlivy prostředí (zatížení, vlhkost, degradace), vztahy mezi konstrukcí a architekturou, historický vývoj, památková péče.

Výuka probíhá formou přednášek, diskusí k daným tématům a konzultací konstrukčních problémů studentských prací. Výklad je přizpůsobení znalostem a aktuálním problémům. Součástí výuky jsou exkurse do památkového objektu ? seznámení s běžně nepřístupnými prostory, demonstrace konstrukčních problémů ve vazbě na architekturu a památkové hodnoty a historického vývoje stavby. Praktické seznámení s tektonikou klenby probíhá formou dokumentace konkrétní konstrukce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. - 5. Klenby

6. Shrnutí, opakování

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta s jednotlivými typy historických konstrukcí a jejich funkcemi

-předat studentovi informace o současných trendech posuzování historických staveb, navrhování oprav a památkové ochrany historických staveb

-seznámit studenta se základní terminologií oboru

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v konstrukčních systémech nosných konstrukcí

-uvědomovat si technické vlastnosti historických materiálů (mechanické, tepelné, fyzikální, chemické, trvanlivost aj.) a rozdíly vůči soudobým materiálům

-prokázat znalost základní terminologie oboru

-prokázat znalost současných trendů památkové péče

-prokázat znalost soudobých metod posuzování historických staveb

-získat informace o odbornostech v oboru obnovy historických staveb

Studijní materiály:

Studenti dostanou seznam literatury orientované na konstrukce: Mencl, Muk, Pavlík, Škabrada, Grada, Stop, Svorník, metodiky NPÚ aj.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1866.html