UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Principy tvorby nábytku a interiéru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1815 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Blok přednášek je určen pro studenty katedry architektury a katedry designu (od 2. ročníku), bude zařazen v zimním semestru s přednáškami koncentrovanými do období jednoho měsíce. Absolvování bloku je pro studenty povinné, zakončené zkouškou. Přednášky jsou dvouhodinové, děleny na dvě části, jsou zpravidla zváni dva praktikující architekti a designéři, kteří budou prezentovat konkrétní projekt a jeho realizaci.

Cílem přednášek není rozvíjení kreativity (to je úloha ateliérové výuky), ale orientace v oboru, seznámení se s metodami projektování interiéru a designu prvků, jak je řeší profesionálové v praxi. Důraz je kladen na praktickou stránku postupů, problémových situací při navrhování a principů komunikace s klienty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Přednáška 1, Úvod do oblasti navrhování interiéru a bytového zařízení

Estetika interiéru jako obraz stavu společnosti

Průmyslová revoluce v Anglii a její vliv na další vývoj formování interiéru a nábytku. Mezníky v konstrukcích a technologiích u klíčových osobností: Dresser, Thonet, Mackintosh, Wagner, Hoffmann, Breuer, Gropius, Janák, Halabala, Loewy, Dreyfuss, Eams, Aalto, Jacobsen, Colombo, Panton, Castiglioni, Sottsass...

Cíl: Orientace v logice vývoje designu v období po průmyslové revoluci.

Přednáška 2, Metodika projektování interiéru

Část A - prezentace postupu řešení konkrétního projektu a následné realizace bytového interiéru-prezentace praktikujícího architekta/designéra (30 min + diskuze)

Část B - prezentace postupu řešení konkrétního projektu a následné realizace veřejného interiéru-prezentace praktikujícího architekta/designéra (30 min + diskuze)

Cíl: Seznámení se s metodami, postupem práce a časovými relacemi při navrhování interiéru. Komunikace s klientem a zhotovitelem, fungování interiérového studia.

Přednáška 3, Úloha detailu v architektuře a interiéru

Část A - Interiéry a nábytek amerických Shakers - Forma následuje náboženství. (přednáška 40 min + diskuze)

Část B - Úloha designérského detailu v evropském modernistickém interiéru a architektuře přednáška teoretika designu (40 min + diskuze)

Cíl: Seznámení se s řešením různých atypických detailů v interiéru

Přednáška 4, Metodika navrhování nábytku a zařízení interiéru

Část A - prezentace postupu prací při řešení designu nábytku pro hromadnou sériovou výrobu-prezentace praktikujícího designéra (30 min + diskuze)

Část B - prezentace postupu prací při řešení designu nábytku pro atypickou, kusovou výrobu-prezentace praktikujícího designéra (30 min + diskuze)

Cíl: Seznámení se s metodami, postupem práce při navrhování konkrétního výrobku pro sériovou nebo kusovou výrobu. Organizace práce v designérském studiu.

Přednáška 5, Úloha marketingu ve výrobní firmě, systém vývoje a distribuce výrobků

Část A - prezentace vedoucího pracovníka marketingu výrobní firmy (30 min + diskuze)

Část B - prezentace ředitele obchodní firmy s interiérovým zařízením (30 min + diskuze)

Cíl: seznámení se s procesem vývoj, výroba, marketing, distribuce

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-představit charakteristické rysy slohových období a vývoj designu po průmyslové revoluci

-seznámit studenta se současnými materiály a technologiemi, možnostmi, kde je najít a jak se s nimi seznámit

-seznámit studenta s metodami, postupem práce a časovými relacemi při navrhování interiéru

-seznámit studenta s metodami, postupem práce a časovými relacemi při designu výrobku

-představit proces vývoje, výroby, marketing, distribuci

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v současných materiálech a technologiích

-prokázat znalost metod a postupu práce při navrhování interiéru a designu výrobku

-zpracovat dokumentaci ve standardním rozsahu studie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kolesár, Z. 2009. Kapitoly z dějin designu. 2. vyd. : Praha, Umprum

Karasová, D. 2012. Geneze designu nábytku: Praha: UPM

Pelcl, J. 2012. Od myšlenky k realizaci. Praha: Umprum

Michl, J. 2012. Funkcionalismus, design, škola, trh. Brno: Barrister a Principal ve spolupráci s VŠUP

Pachmanová, M. 2005. Design: aktualita nebo věčnost? Praha: Umprum

Sudjic, D. 2016. B jako Bauhaus. Zlín: kniha Zlín s. r. o.

Doporučená literatura:

Hubatová-Vacková, L., Koryčánek, R. 2017. Olgoj Chorchoj, Logika emoce. Brno: Moravská galerie

Klíma, P. 2016. Růžena Žertová, Architektka domů a věcí. Praha: Umprum

Hnídková, V. 2013. Národní styl. Kultura a politika. Praha: Umprum

Rossini, P. Pelcl, J. 2018. Století dánské a české nábytkové tvorby. Praha: Umprum

Beazley, M. 2003. The Elements of Designs. London: Octopus Publishing Group

Bramston, D. 2009. Idea Searching. Lausanne: AVA Publishing SA

Terstige, G. 2010. The Making of design. Basel: Birkhauser GmBH

Kula, D. Ternaux, E. 2012. Materiology. Praha: Happy Materials s.r.o.

Horsham, M. 2004. The Art of the Shakers. Leicester: Silverdale Books

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1815.html