UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Denní a umělé osvětlení 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1771 ZK 2
Garant předmětu:
Eugen Maletič
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eugen Maletič
Anotace:

Vlastnosti světla, jeho vnímání a vliv na psychiku člověka; definice základních jednotek a pojmů v osvětlování, definování požadovaných parametrů denního a umělého osvětlení a způsoby jejich hodnocení; světelné zdroje pro umělé osvětlení, jejich třídění, vlastnosti a způsoby jejich hodnocení; použití jednotlivých typů světelných zdrojů;

konstrukce svítidel, elektrotechnické požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem; základní principy návrhu osvětlení, praktická ukázka návrhu osvětlení interiéru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Světlo a zrak

světlo jako elektromagnetické záření, vlastnosti šíření světla, UV a IR záření, lidský zrak, stručný popis funkce, závislost zrakového vnímání na světle, psychika vněmu zrakových podnětů, barva světla, vněm barev ve vztahu k osvětlení, fyzikální jednotky světla, základní pojmy pro hodnocení vlastností světla

Světelné zdroje

třídění světelných zdrojů, základní parametry, tepelné zdroje světla, vlastnosti, použití, výbojové zdroje světla, vlastnosti, použití, LED zdroje světla, vlastnosti, použití, praktické ukázky jednotlivých typů zdrojů

Denní osvětlení

základní požadavky na denní osvětlení budov, legislativa, členění norem pro denní osvětlení, sdružené osvětlení, základní pojmy

Svítidla I

základní požadavky na konstrukci svítidel, zásady pro použití svítidel z hlediska elektrotechnické bezpečnosti, druhy ochran před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, způsob a označování krytí elektrických zařízení

Svítidla II

kritéria pro třídění svítidel, názvosloví, světelně-technické vlastnosti svítidel, křivka svítivosti, typy svítidel, kritéria pro výběr svítidla,

Návrh umělého osvětlení

vstupní parametry návrhu osvětlení, postup při návrhu osvětlení, vzorový výpočet v programu DIALUX/ RELUX, vyhodnocení návrhu, zadání semestrální práce

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta s problematikou daného oboru pomocí teorií objasňujících principy a vztahy v osvětlování

-představit praktické ukázky vlastností světlených zdrojů

-představit praktické simulace světlených scén v interiéru

-naučit studenty vnímat návrh osvětlení jako nedílnou součást návrhu interiéru

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-definovat požadovanou světlenou situaci

-stanovit požadované světelně-technické parametry

-provést výběr vhodného světleného zdroje

-provést výběr vhodného svítidla

-provést zjednodušený návrh osvětlovací soustavy

Studijní materiály:

Světelná technika a osvětlování, autor: prof. Jiří Habel a kol.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1771.html