UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Fotografické technologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1642 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cílem předmětu je obeznámit studenty s technickými základy fotografie a naučit je ovládat je do takové míry, aby je byli schopni tvůrčím způsobem využívat. .

Studenti se seznámí s fyzikálně-chemickými základy fotografie - optickými, mechanickými, fotochemickými. Osvojí si zásady exponometrie a praktické senzitometrie.

Poznají hlavní technické fotografické prostředky - snímací (typy fotografických přístrojů, objektivů), osvětlovací (světlo, světelná technika, zdroje světla), měřící (vyhodnocování jasu, osvětlení, jasoměry, luxmetry) i laboratorní techniku (prostředky ke zpracování negativního a pozitivního materiálu) a laboratorní zpracovatelské postupy.

Na výklad budou plynule navazovat praktické úkoly - studenti se naučí ovládat jak snímací techniku (praktické cvičení exponometrie), tak i práce ve fotokomoře - vyvolávání černobílých fotografických filmů, zvětšování fotografií, jejich vyvolávání a konečné zpracování (sušení, retuš). Seznámí se s možnostmi připravovat si speciální fotografické lázně podle receptů. Fyzkikální zákonitosti z oboru optiky a snímací techniky budou ověřeny formou praktických cvičení. Seznámí se s základními druhy historických fotografických technik (kyanotypie, slané papíry, proces VanDyke). Cílem všech cvičení je maximálně porozumět problematice tak, aby bylo možno technické prostředky plně využít při vlastní tvorbě.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ján Šmok - Umělé světlo ve fotografii. SNTL, Praha, 1978

Ján Šmok: Začněte fotografovat. SNTL, Praha, 1983

Ludvík Baran: Portrét ve fotografii. Orbis, 1969

Jaroslav Kulhánek: Černobílá fotografie. Orbis, 1972

Petr Tausk a kol.: Praktická fotografie. SNTL, 1973

Velkoborský, P., Vermouzek, P.: Exponometrie. Computer Press, Brno, 2006

Štanzel, T.: Aplikace bodové exponometrie v amatérské praxi ,ČsF 10/85 (Československá fotografie)

Štanzel, T.: Maximální využití citlivosti černobílých negativních materiálů, ČsF 12/85

Štanzel, T.: Zpracování černobílého negativu - 12 dílný seriál článků, ČsF 4 - 12/1991, ČsF 1992/1,1992/2 - 3

Štanzel, T.: Černobílé negativní materiály na našem trhu - 9 dílný seriál testů materiálů, ČsF 1993/1 - 9

Štanzel, T.: Historické fotografické techniky, časopis PhotoArt, 4 - 12/ 2007 - 9 dílný seriál článků, Praha, 2007

Štanzel, T., Vávrová,P. : Sborník historická fotografie: Historické fotografie v muzeích a archivech, 80 stran, Národní archiv v Praze, 2010

http://www.alternativephotography.com/wp/

http://unblinkingeye.com/, http://www.ntm.cz/projekty/fototechniky/cs/index.php?text=one, http://fototechniky.cz/

Studijní pomůcky:

Jednooká zrcadlovka na klasický kinofilm, zařízení fotokomory, chemikálie ke zpracování černobílého fotografického materiálu. Digitální fotografická technika základní úrovně.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1642.html