UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Technická redakce tiskovin

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1611 ZK 2
Garant předmětu:
Alžběta Zemanová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Alžběta Zemanová
Anotace:

Předmět Technická redakce sleduje ve svém konečném výsledku zvládnutí nakladatelské

a redakční práce technického redaktora v napojení na tiskařské provozy.

Zvládnutí technického minima v odborném názvosloví a praktickou aplikaci navrženého

projektu v realizaci.

Zejména pak jak se tisknou hlavní polygrafické výrobky - noviny, barevné ilustrované časopisy, periodika, učebnice, beletrie, obrazové publikace, hudebniny, reprinty.

Způsob tisku těchto polygrafických výrobků - Archový ofset, Archový UV ofset, Rotační ofset - heatset a coldset, Digitální tisk, Flexografický tisk, Sítotisk grafický, Sítotisk technický (průmyslový), Sítotisk textilní, Sítotisk speciální, Sítotisk umělecký - serigrafie,

Tamponový tisk.

Volba a vlastnosti papíru - dřevitý a bezdřevý papír; gramáž, tloušťka a objemová hmotnost;

hrubost, odstín a jas, opacita, porozita a absorpce, směr vláken.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1.Rozbor jednotlivých fyzických a textově-obsahových prvků knihy a jejich specifik

2.Rozbor náhodně vybraných knih, pozitiva a negativa zvolených řešení

3.Výhody a přednosti jednotlivých polygrafických technologií

4.Strategie uspořádání knihy, jednotlivé kazuistiky ? kniha textová, odborná publikace, monografie, katalog, noviny atd.

5.Historie polygrafických technologií

6.Současný stav výrobního procesu knihy a výhledy do budoucnosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s nejvýznamnějšími pojmy, díly a osobnostmi současné fotografie a jejich teoretické a kritické reflexe

-posílit studentovu schopnost vnímat umělecká díla v souvislostech současné kultury a politiky

-zdůraznit vazbu výtvarného umění k jazyku ? k umělecké teorii, filozofii a kritice

-posílit dovednost interpretovat často složité významy současného umění

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-zorientovat se ve složitém terénu současného umění a fotografie

-rozpoznat klíčová díla současné fotografie, vyložit jejich význam a zařadit je do patřičných kulturních a společenských souvislostí

-porozumět způsobům teoretické a kritické reflexe současného umění

Studijní materiály:

Jaroslav Šalda - Od rukopisu ke knize a časopisu

Vladimír Beran - Typografický manuál - učebnice počítačové typografie

Písmo - písmová osnova - měření písma - fonty

Sazba - hladká sazba - smíšená sazba - korekturní znaménka

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1611.html