UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Základy polygrafie

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1601 ZK 2
Garant předmětu:
Alžběta Zemanová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Alžběta Zemanová
Anotace:

Kurs představuje studentům tiskové techniky a náležitosti, které jsou nutné k jejich zvládnutí. Vzhledem k různorodým zkušenostem ze středních / vysokých škol je koncipován jako úvod do základních předpokladů tisku, od problematiky jednotlivých tiskových technologií - ofset, sítotisk, knihtisk, hlubotisk, litografie, laserový tisk, xerox, tamponový tisk atd. ..., přes základy grafické úpravy a předtiskové přípravy (převod barev, přímé tiskové barvy), základy knihařského zpracování, základní rozdělení papírů, výběr materiálů, odborné názvosloví až po poptání tiskárny a komunikaci s ní. Praktická část kursu studenty seznámí s jednotlivými polygrafickými provozy na UMPRUM a lidmi, kteří tyto provozy vedou a studenti realizují ve školních dílnách 3 tisky v různých technologiích - knihtisku, sítotisku a ofsetu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1.vývoj a charakteristika tiskových technik

2.moderní tiskové techniky a jejich použití

3.konečné zpracování tiskových výrobků

4.technologické požadavky polygrafické výroby

5.příprava předloh pro tisk

Současně probíhá praktická část semináře.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s tiskovými technikami a jejich specifiky;

-seznámit studenta s náležitostmi předloh pro tisk;

-zorientovat studenta v polygrafickém provozu a v jeho reálném fungování;

-seznámit studenta se školními polygrafickými dílnami a jejich provozem;

-umožnit studentovi yyzkoušet si 3 tiskové technologie.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-používat školní dílny;

-připravovat tiskové podklady pro různé tiskové technologie;

-rozpoznat jednotlivé technologie v praxi podle výsledného tisku;

-sepsat podklady ke kalkulaci průmyslově vyráběné knihy pro tiskárnu;

-základně se orientovat v materiálech používaných v polygrafickém provozu.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Jaroslav Šalda - Od rukopisu ke knize a časopisu, SNTL, 1968

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1601.html