UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Typografie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1562 ZK 2
Garant předmětu:
Otakar Karlas
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Otakar Karlas
Anotace:

Formou seminářů mají studenti možnost seznámit se s významnými osobnostmi české typografie 20. století prostřednictvím ukázek z jejich tvorby, (Vojtěch Preissig, V. H. Brunner, František Kysela, Oldřich Menhart, František Muzika, Karel Teige, Ladislav Sutnar, František Kalivoda, Oldřich Hlavsa, Josef Týfa, Skupina Typo &, František Štorm), a s některými vzbranými osobnostmi světové typografie (Edward Johnston, Eric Gill, Rudolf Koch, Jan Tschichold, Hermann Zapf, Adrian Frutiger, Herbert Lubalin, Neville Brody, David Carson).

Pozornost je věnována významným písmovým návrhům 20. století a významným světovým písmolijnám (Berthold, Monotype, Linotype, Adobe, HTF, 1. střešovická písmolijna aj.)

Posluchači, kteří nemají předchozí odborné grafické vzdělání (např. absolventi gymnázií) zde mají možnost doplnit základní nutné znalosti z oblasti typografie a grafického designu.

Podmínkou k získání zkoušky je, mimo prokázanou orientaci ve společně probíraných oblastech, znalost typografického manuálu jako povinné studijní literatury a předložení konkrétní práce, např. makety experimentální knihy, návrh autorského písma, návrh osobních tiskovin nebo portfolia apod.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Muzika, František: Krásné písmo ve vývoji latinky I. A II. SNKLHU, Praha 1958.

Blažej, Bohuslav: Ruční sazba 1. Knižnice Typographia, Praha 1971.

Blažej, Bohuslav: Grafická úprava tiskovin. SPN, Praha 1990.

Hlavsa, Oldřich: Typografická písma latinková. SNTL, Praha 1960.

Hlavsa, Oldřich: Typographia. SNTL, Praha 1976.

Hlavsa, Oldřich: Typographia 2. SNTL, Praha 1981.

Hlavsa, Oldřich: Typographia 3. SNTL, Praha 1986.

Hochuli, Jost; Kinross, Robin: Designing books: practice and theory. Hyphen Press, London, 1996.

Friedl, F.; Ott, N.; Stein, B.: TYPO, When, who, how. Könemann Verlag, Köln 1998

Hendel, Richard: On Book Design. Yale University Press, 1998.

Chappell, Warren; Bringhurst, Robert: A Short History of the Printed Word. Hartley & Marks, Publishers, 1999.

Bringhurst, Robert: The Elements of Typographic Style. Hartley & Marks, Publishers, 2004.

Karlas, Otakar: Typografická písma Vojtěcha Preissiga. Všup, Praha, 2008.

Solpera, Jan: Klasifikace tiskových písem latinkových. Příloha Revolver Revue ve spolupráci s Všup v Praze, Praha, 2009.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1562.html