UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Typografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1562 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Anotace:

Formou seminářů mají studenti možnost seznámit se s významnými osobnostmi české typografie 20. století prostřednictvím ukázek z jejich tvorby, (např. jsou to Vojtěch Preissig, V. H. Brunner, František Kysela, Jaroslav Benda, Oldřich Menhart, František Muzika, Karel Teige, Ladislav Sutnar, Oldřich Hlavsa, Josef Týfa, Skupina Typo &, František Štorm), ale také některých osobností světové typografie (např. Edward Johnston, Eric Gill, Jan Tschichold, Hermann Zapf, Adrian Frutiger, Herbert Lubalin, Neville Brody a další). Pozornost je věnována také významným písmovým návrhům 20. století a významným světovým písmolijnám (Berthold, Linotype, Monotype, Adobe, HTF, Storm Type Foundry aj.).

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Okruhy témat

Ladislav Sutnar a Josef Sudek - umělecké výsledky a význam jejich spolupráce pro českou kulturu.

Oldřich Menhart - životní dílo typografa, kaligrafa a písmaře.

Hermann Zapf - charakteristika jeho tvorby, významná typografická písma.

Adrian Frutiger - charakteristika jeho tvorby, významná typografická písma.

Oldřich Hlavsa - jeho životní dílo a přínos československé typografii.

Josef Týfa a jeho písmařské dílo.

Herbert Lubalin a společnost International Typeface Corporation.

Skupina TYPO & - Clara Istlerová, Zdeněk Ziegler.

Jan Solpera a jeho dílo. (Skupina TYPO &).

Rostislav Vaněk a jeho dílo. (Skupina TYPO &).

Neville Brody - charakteristika jeho tvorby a jeho vliv na světovou typografii.

František Štorm a Storm Type Foundry.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s významnými osobnostmi české moderní typografie 20. století a jejich klíčovými díly;

-seznámit studenta s vybranými osobnostmi evropské i světové typografie 20. století;

-vysvětlit vliv tvorby představených osobností na českou typografii a grafický design;

-na vybraných ukázkách jednotlivých knižních titulů představit specifický charakter české knižní kultury a typografie.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost okolností tvorby i realizace původních československých typografických písem a jejich dalšího vývoje až do současnosti;

-prokázat znalost celkového charakteru a produkcí vybraných domácích i světových písmolijen;

-chápat specifický charakter české knižní kultury a typografie.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Muzika, František: Krásné písmo ve vývoji latinky I. a II. SNKLHU, Praha 1958.

Blažej, Bohuslav: Ruční sazba 1. Knižnice Typographia, Praha 1971.

Sonberg, Josef: Strojová sazba. SNTL, Praha 1978.

Najbrt Vladislav a kol.: Redaktor v tiskárně. Novinář, Praha 1979.

Blažej, Bohuslav: Grafická úprava tiskovin. SPN, Praha 1990.

Hlavsa, Oldřich: Typografická písma latinková. SNTL, Praha 1960.

Hlavsa, Oldřich: Typographia. SNTL, Praha 1976.

Hlavsa, Oldřich: Typographia 2. SNTL, Praha 1981.

Hlavsa, Oldřich: Typographia 3. SNTL, Praha 1986.

Fabel, Karel: Současná typografie. Odeon, Praha 1981.

Hochuli, Jost; Kinross, Robin: Designing books: practice and theory. Hyphen Press, London, 1996.

Friedl, F.; Ott, N.; Stein, B.: TYPO, When, who, how. Könemann Verlag, Köln 1998.

Hendel, Richard: On Book Design. Yale University Press, 1998.

Chappell, Warren; Bringhurst, Robert: A Short History of the Printed Word. Hartley & Marks, Publishers, 1999.

Bringhurst, Robert: The Elements of Typographic Style. Hartley & Marks, Publishers, 2004.

Kočička Pavel, Blažek Filip: Praktická typografie. ComputerPress Brno 2000.

Karlas, Otakar: Typografická písma Vojtěcha Preissiga. Všup, Praha, 2008.

Štorm, František: Eseje o typografii, Revolver revue, Praha, 2008.

Solpera, Jan: Klasifikace tiskových písem latinkových. Příloha Revolver Revue ve spolupráci s VŠUP v Praze, Praha, 2009.

Doporučené studium na webu: www.typo.cz

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1562.html