UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Nauka o písmu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1551 Z 1
Garant předmětu:
Otakar Karlas
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Otakar Karlas
Anotace:

Anotace:

Posluchači se seznamují s vývojem latinkového písma v obrysech od prehistorie až po současnost. Ve výkladu je položen důraz na vznik a stabilizaci forem majuskulí (velké abecedy) a minuskulí (malé abecedy), dále na písma období gotiky a vynález knihtisku. Výklad sleduje písma období renesance a vývoj především knižních písem od renesanční (dynamické) antikvy přes barokní (přechodovou) antikvu až ke statickým písmům období klasicismu. Pozornost je věnována tzv. úpadkovým písmům 19. století, obrodnému hnutí novorenesančnímu, novodobým modifikacím klasických knižních písem a některým nejužitečnějším soudobým tiskovým písmům.

V praktické části předmětu posluchači kreslí kresbu základní kostry liter velké a malé abecedy a čísel, (antikvu i kurzívu). V další fázi tohoto cvičení se posluchači zabývají napsáním kratšího souvislého textu. Studie je prováděna měkkou tužkou, jako předloha je užíváno písmo Skelet, které bylo nakresleno prof. Janem Solperou k tomuto účelu.

Další studií je kresba jednotlivých znaků vrcholné formy římského písma monumentálního. Následuje analýza proporcí a vztahů těchto písmových znaků. Posluchači mají za úkol užít tohoto písma v krátkém nápisu, kde se zabývají se optickým vyrovnáním liter v řádcích, řešením tvaru a umístění českých akcentů a kompozičním řešením celého nápisu. Posluchači dále provádějí studie soudobých modifikací latinkového tiskového písma dynamického, přechodového a statického typu. Současně probíhá výklad a studium klasifikace typografických písem latinkových. Znalost této klasifikace se pro posluchače může stát klíčem k zorientování se v současné záplavě tiskových písem.

Závěrečný úkol je často směřován k propojení získaných znalostí a dovedností se studovaným oborem, nebo je naopak nasměrován jako exkurze do světa grafického designu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Přednášky:

Prehistorie písmového znaku-(Augustin Tschinkel: Symbol, rébus, písmeno).

Formy vývoje psaného písma (Hans Eduard Meier: The Development of Writing).

Znaková sada (českého) typografického písma.

Praktický úkol:

Skelet - kresebná studie znaků velké a malé abecedy včetně číslic

Studie kratšího souvislého textu ze Skeletu se zaměřením na dokonalé vyrovnání.

Přednášky:

Římské písmo monumentální - vyzrálá forma z doby Trajanovy. Proporce písmových znaků a jejich vzájemné vztahy. (Edward Catich: The Origin of the Serif)

Praktický úkol:

Kresebná studie římské písma monumentální (všechny znaky včetně číslic a akcentů)

Studie kratšího nápisu včetně zakomponování do dané plochy, případně studie ligatury nebo monogramu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s vývojem latinkového písma v základních obrysech;

-vést studenta k pochopení zákonitostí písmové tvorby;

-vést studenta ke schopnosti samostatné práce v oblasti písmařství, typografie a užité grafiky (grafického designu)

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-poznat a naučit se rozlišovat významná typografická latinková písma minulosti i současnosti;

-prakticky používat představená typografická latinková písma;

-samostatně tvořivě pracovat v oblasti návrhů původního typografického písma - u posluchačů s potřebnými předpoklady a s hlubším zájmem o písmo;

-pracovat s písmem ve specifických materiálech a podmínkách oboru - u posluchačů jiného oboru než grafického designu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Solpera, Jan: Klasifikace typografických písem latinkových. Příloha Revolver Revue, Praha, 2009.

Beran, Vladimír & kol.: Aktualizovaný typografický manuál, Kafka design, Praha 1999.

Muzika, František: Krásné písmo ve vývoji latinky I. a II. SNKLHU, Praha 1958.

Doporučená literatura:

Blažej, Bohuslav: Ruční sazba 1. Knižnice Typographia, Praha 1971.

Blažej, Bohuslav: Grafická úprava tiskovin. SPN, Praha 1990.

Menhart, Oldřich: Nauka o písmu. SPN, Praha 1954.

Menhart, Oldřich: Tvorba typografického písma. SPN, Praha 1957.

Kneidl, Pravoslav: Z historie evropské knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Nakladatelství Svoboda, Praha, 1989.

Chapell Warren, Bringhurst, Robert: A Short History of the Printed Word, Hartley & Marks Publishers, 1999.

Bringhurst, Robert: The Elements of Typographic Style, Hartley & Marks Publishers, 2004.

Průšová, Jana: Vznik a vývoj písma, Nakladatelství grafické školy, Praha, 2007.

Doporučené studium na webu: www.typo.cz

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1551.html