UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Nauka o písmu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1551 Z 1
Garant předmětu:
Otakar Karlas
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Otakar Karlas
Anotace:

Posluchači se seznamují s vývojem latinkového písma v obrysech od prehistorie až po současnost. Ve výkladu je položen důraz na vznik a stabilizaci forem majuskulí (velké abecedy) a minuskulí (malé abecedy), dále na písma období gotiky a vynález knihtisku.

Výklad sleduje písma období renesance a vývoj především knižních písem od renesanční (dynamické) antikvy přes barokní (přechodovou) antikvu až ke statickým písmům období klasicismu.

Pozornost je věnována tzv. úpadkovým písmům 19. století, obrodnému hnutí novorenesančnímu, novodobým modifikacím klasických knižních písem a některým nejužitečnějším soudobým tiskovým písmům.

V praktické části předmětu posluchači kreslí kresbu základní kostry liter velké a malé abecedy a čísel, (antikvu i kurzívu). V další fázi tohoto cvičení se posluchači zabývají napsáním kratšího souvislého textu.

Studie je prováděna měkkou tužkou, jako předloha je užíváno písmo Další studií je kresba jednotlivých znaků vrcholné formy římského písma monumentálního. Následuje analýza proporcí a vztahů těchto písmových znaků. Posluchači mají za úkol užít tohoto písma v krátkém nápisu, kde se zabývají se optickým vyrovnáním liter v řádcích, řešením tvaru a umístění českých akcentů a kompozičním řešením celého nápisu. Posluchači dále provádějí studie soudobých modifikací latinkového tiskového písma renesančního, barokního a klasicistického typu. Současně probíhá výklad a studium klasifikace typografických písem latinkových. Znalost této klasifikace se pro posluchače může stát klíčem ke zorientování se v současné záplavě tiskových písem.

Závěrečný úkol je často směřován k propojení získaných znalostí a dovedností se studovaným oborem (např. posluchači plastických oborů řeší písmovou část medaile nebo mince, komponují nápis k plastice), nebo je naopak nasměrován jako exkurze do světa grafického designu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Beran, Vladimír & kol.: Aktualizovaný typografický manuál, Kafka design, Praha 1999

Blažej, Bohuslav: Ruční sazba 1. Knižnice Typographia, Praha 1971. Blažej, Bohuslav: Grafická úprava tiskovin. SPN, Praha 1990. Menhart, Oldřich: Nauka o písmu. SPN, Praha 1954. Muzika, František: Krásné písmo ve vývoji latinky I. A II. SNKLHU, Praha 1958.

Kneidl, Pravoslav: Z historie evropské knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Nakladatelství Svoboda, Praha, 1989.

Solpera, Jan: Klasifikace tiskových písem latinkových. Příloha Revolver Revue, Praha, 2009.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1551.html