UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zdravotně nezávadné obouvání 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1521 Z 1
Garant předmětu:
Jitka Baďurová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jitka Baďurová
Anotace:

Anotace:

Vycházíme z fylogenetického a ontogenetického vývoje lidské nohy a anatomie a fyziologie nohy ve vztahu k obuvi. Podává přehled o nejnovějších poznatcích a zásadách modelování a konstrukce zdravotně nezávadné obuvi a obuvnických kopyt. Seznamuje s ergonomickými požadavky na obuv, zásadami fittingu, vlivu materiálů a vnitřního vybavení obuvi na biomechanický komfort a mikroklima obuvi. Informuje o normách, předpisech, zákonech a laboratorních zkouškách zajišťujících zdravotní nezávadnost obuvi. Rozebírána je problematika obouvání některých populačních skupin, jako jsou děti, těhotné ženy, starší lidé, diabetici, pohybově hendikepovaní apod.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Úvod od problematiky zdravotně nezávadného obouvání

-Měření nohou

-Historický vývoj označování velikostí obuvi

-Značení délky a šířky obuvi

-Fylogeneze a ontogeneze

-Základní požadavky na zdravotně nezávadnou obuv (zásady konstrukce dětské obuvi)

-Tuhost obuvi

-Normy a testování flexibility

-Podpatek

-Hmotnost obuvi

-Tlumení nárazů při chůzi (absorpce energie)

-Mikroklima v obuvi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-předat studentovi základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti zdravotně nezávadného obouvání;

-seznámit studenta se základními legislativními předpisy v dané oblasti;

vysvětlit studentovi specifika problematiky obouvání rozdílných populačních skupin.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost základních teoretických poznatků v oblasti zdravotně nezávadného obouvání;

-posoudit vhodnost obuvi pro konkrétního nositele.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

ŘÍHOVSKÝ, R.: Anatomie a fyziologie - Ruka a noha ve vztahu k odívání a obouvání. 1.vyd. Praha: SNTL, 1975.

ŠŤASTNÁ, P.: Der Menschenfuss. Vorträge gehalten im Rahmen- des Transform - Programmes an der SPS - Schule in Partizanske in der Zeit vom 21. - 25. Oktober 2002

LARSEN, Ch.: Zdravá chůze po celý život. Olomouc: Poznání, 2005. ISBN 80-86606-38-4

NOSZVAI-NAGY, M.: Zunehmen krankhafte Berunce an Kinderfussen, Studie technické university v Karlsruhe. Podologie. 1999, vol. 12, no. 12, p. 4.

RYCHLÍKOVÁ, E.: Funkční poruchy kloubů končetin. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1980. ISBN 08-076-80

JANSEN, J. K.: Does exist three points support of Feet-Pediatrics. 1998, vol. 110, no. 2, p. 634 -7

ŠŤASTNÁ, P.: Obuv a kůže [online.]. [Brno]: říjen 2004. [cit. 4. května 2005]. Dostupné na World Wide Web: http://www.obuv-kuze.cz/view.php?cisloclanku=2002032801

VOKURKA, M., HUGO, J.: Praktický slovník medicíny. 5 vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 1998. ISBN 80-85800-81-0

DVOŘÁK, M.: Foot [online]. [cit. 4. května 2005]. Dostupné na World Wide Web:

http://www.e-mental.com/foot/beh.html

CHLUPÁČOVÁ, M.: Prevence proti nadměrnému přetěžování dětských nohou [online]. Česká obuvnická asociace Zlín [4. května 2005]. Dostupné na World Wide Web: http://www.stripky.cz/nemoci/zdravi/prevence_pretezovani_detske_nohy.html

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1521.html