UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Technologie zpracování galanterních výrobků 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1501 Z 1
Garant předmětu:
Zuzana Jirsová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Zuzana Jirsová
Anotace:

Náplní tohoto předmětu je uvedení studentů do problematiky materiálů pro výrobu kožené galanterie, seznámení se základními technologiemi výroby galanterie a doplňků a osvojení základů navrhování a konstrukce galanterních výrobků.

Tyto znalosti a současně praktické dovednosti by měly dát studentovi dobrý základ k tomu, aby byl schopen výrobek nejen navrhnout, ale i vyrobit ve formě prototypu, což je nutný krok pro zavedení výrobku do průmyslové výroby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Teoretická část:

1)Useň (kůže) - co jsou usně, druhy usní, možnosti zpracování

2)Pomocné materiály pro výrobu kožené galanterie - základní rozlišení pro obuvnický průmysl a pro výrobu kožené galanterie (lepidla, textilní materiály, technické výztuhy, nitě, podšívky)

3)Fyzikální vlastnosti usní - detailní rozlišení usňových materiálů (dle využití - pro koženou galanterii např. kabelky, peněženky; nábytek; sport; pracovní a ochranné pomůcky; obuv a oděv)

4)Základní technologie zpracování - šití, lepení, řezání, tavení, svařování; rozdíly mezi oděvním a galanterním zpracováním

Praktická část:

-návrh produktu

-konstrukce šablon pro výrobu kožené galanterie

-realizace detailů a vzorků různých druhů zpracovaní kožené galanterie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-uvést studenta do problematiky materiálů pro výrobu kožené galanterie;

-seznámit studenta se základními technologiemi výroby galanterie a doplňků;

-vytvořit detaily a vzorky kožené galanterie

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost základů navrhování a konstrukce galanterních výrobků;

-navrhnout galanterní výrobek;

-vyrobit dílčí části konkrétního výrobku.

Studijní materiály:

Skripta od Ing. Václava Gřešáka - Konstrukce galanterních výrobků,

Dobře vybavená dílna veškerou manipulační a kompletační technikou pro galanterní výrobu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1501.html