UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

CAD

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1235 Z 2
Garant předmětu:
Dana Matějovská
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Dana Matějovská
Anotace:

V současnosti je pro architekta nezbytné používat digitální formu architektonických výkresů. Studenti se v kurzu seznámí se základy vektorového digitálního kreslení v oblasti CAD ? Computer Aided Design (počítačem podporované navrhování). Na trhu existuje velké množství stavebních softwarů. V nynější době je mezi projektanty nejvíce rozšířen software AutoCAD, pomocí kterého lze připravit potřebnou stavební dokumentaci. Software AutoCAD je univerzální software pro práci architekta i pro další spolupracující profese. Získané dovednosti uplatní studenti v rámci svého studia - v ateliérové tvorbě. Kurz je otevřen i pro další studenty UMPRUM. Frekventanti kurzu mají možnost si rozšířit svoje znalosti a dovednosti, které mohou využít v současném propojeném tvůrčím procesu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Výuka je založena na využití e-learningu. Studenti mají předem připraveny jednotlivé okruhy a výukové materiály na internetovém studijním systému MOODLE. Probíranou látku si předem prostudují a v hodině se již mohou aktivně zapojovat do výkladu a zpracovávat zadané úlohy. Dílčí úlohy studenti odevzdávají do systému MOODLE digitálně ve formátech dwg a pdf. Kurz probíhá formou blokové výuky na začátku zimního semestru - 4 dvouhodiny v jednom dni. Blok se opakuje v týdenních intervalech.

Témata jednotlivých bloků:

1.Seznámení se softwarem AutoCAD, základní kreslení, modelování jednoduchých objektů ve 2D a 3D

2.Zpracování podkladů pro architektonické zadání

3.Zpracování architektonických objektů v modelovém prostoru a vykreslování ve výkresovém prostoru dle rozdílného využití

4.Semestrální práce - spojení jednotlivých úloh pomocí externích referencí a publikace

Základní přehled procvičovaných dovedností:

-Problematika CAD obecně - 2D a 3D

-Základní dovednosti v softwaru AutoCAD - ukládání a zálohování dat

práce s jednotlivými entitami, základní kreslení a z toho vycházející editace, modifikace

-Rozšíření základních dovedností - práce s příkazy, systémové proměnné, práce s hladinami, import, export

-Uspořádání pracovního prostoru, nástrojové panely, klávesové zkratky, publikační nástroje

-Pokročilé funkce v AutoCADu - modelový a výkresový prostor, výřezy, měřítka, bloky, externí reference, vykreslování, styly

-Řešení stavebních výkresů - kótování, tloušťky čar, stavební bloky, AutoCAD ve stavební praxi, technické šrafy, nastavení textových stylů, tabulky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-pomoci studentovi orientovat se v konkrétních podkladech v softwaru AutoCAD

-seznámit studenta se strukturou stavebních výkresů v softwaru AutoCAD

-naučit studenta spolupracovat v profesním týmu

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat orientaci v konkrétních podkladech v softwaru AutoCAD

-zpracovat podklady z veřejných zdrojů pro architektonické zadání

-zpracovat vlastní architektonický návrh v softwaru AutoCAD

Studijní materiály:

Autodesk Club - stránky pro studenty - https://www.autodesk.com/education/home

CAD fórum - www.cadforum.cz/

A další aktuální web stránky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1235.html