UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 3

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1205 Z 1
Garant předmětu:
Pavel Štěpán, Petr Hájíček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavel Štěpán, Petr Hájíček
Anotace:

Seznámení studentů s vybranými oblastmi stavební výroby a stavebního výzkumu, aplikace. 18 exkurzí na různá místa s 3 letým cyklem. V rámci 1 exkurze se počítá s návštěvou 1 nebo více blízkých míst, podle charakteru daného provozu, ústavu apod.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products, Častolovice

-Lias, Vintířov

-AGC Teplice

-ATREA Jablonec nad Nisou

-Experimentální soubor domů Koberovy

-UCEEB Kladno

-RAKO

-Wieberger / Heluz

-LIKO-S Slavkov

-Otevřená zahrada Brno

-Centrum stavitelského dědictví Plasy

-Klášter Plasy

-Vitrablok, Duchcov

-zkušebna SPŠ stavební Josefa Gočára Praha

-výstava energetická opatření v Nadaci ABF

-konference Regenerace bytového fondu Hradec Králové

-vybraná reprezentativní realizace novostavby

-vybraná reprezentativní realizace rekonstrukce

-a další

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenty s praktickými zkušenostmi stavební výroby

-seznámit studenty s výzkumnými úlohami v laboratořích výzkumných ústavů a škol

-seznámit studenty s výrobou stavebních prvků a materiálů

-seznámit studenty s aplikací výzkumu, stavebních prvků a materiálů v architektonických a projektových ateliérech, na staveništích a v realizovaných stavbách

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-znát vybrané oblasti stavební výroby a výzkumu

-kvalifikovaně posoudit správnou aplikaci vybraných stavebních prvků a materiálů

-rozšířit své obzory za hranice teorie

Studijní materiály:

Povinná literatura

-Stavební materiály pro SPŠ stavební, Grada, 2012, Kolář Karel, Reiterman Pavel

Doporučená literatura

-https://www.isover.cz/

-http://www.liapor.cz/

-http://www.agc-glass.eu/cs/

-http://www.atrea.cz/

-http://www.uceeb.cz/

-https://www.rako.cz/

-https://wienerberger.cz/

-http://www.heluz.cz/

-http://www.liko-s.cz/

-http://www.otevrenazahrada.cz/

-http://muzeum-plasy.cz/

-https://www.klaster-plasy.eu/cs

-https://www.sevesglassblock.com/

-http://www.spsgocar.cz/

-http://www.abf-nadace.cz/

-https://www.tzb-info.cz/

-http://www.pasivnidomy.cz/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1205.html