UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavitelství a semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1164 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Dokumentace malého domu - 2. část, fáze služeb FS4-FS5 dle standardů ČKA a ČKAIT a příslušných vyhlášek. Dokumentace specializovaných profesí zajišťovaná při zpracování dokumentace pro reálnou stavbu zpravidla kooperací je studenty navrhována zjednodušeně.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-FS4 - DSP - Zadání

-FS4 - DSP - Skladby konstrukcí, detaily

-FS4 - DSP - Dispozice

-FS4 - DSP - Speciální profese

-FS4 - DSP - Řezy, Pohledy

-FS4 - DSP - Vnější úpravy

-FS4 - DSP - Zprávy

-FS4 - DSP - Detaily, skladby

-FS4 - DSP - Tabulky výrobků

-FS5 - DPS - Zadání

-FS5 - DPS - Zpracování

-FS5 - DPS - Kompletace, odevzdání v tištěné a digitální podobě

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-uvést studenta do procesu tvorby a organizace projektu návrhu stavby

-podrobněji seznámit studenta s metodami a postupy návrhu a dokumentace stavby

-podpořit rozvoj studentovy schopnosti prezentovat vlastní návrhy a obhájit zvolené technické řešení pomocí

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-vytvářet dokumentaci ke stavbě, dané fáze dle rozsahu uvedeného v osnově, podle vyhlášek a Standardů ČKA a ČKAIT

-technického řešení problematiky návrhu stavby

-prokázat znalost základních standardů a základního provedení dokumentace stavby

-vypracovat DSP a DPS dle zadání

Studijní materiály:

Povinná literatura:

-Čítanka výkresů ve stavebnictví, SOBOTÁLES 2004, Antonín Doseděl

-Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

-Pražské stavební předpisy

-Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Doporučená literatura:

-Masonry Construction Manual, Birkhäuser; 2001, R. D. Ramcke, G. Pfeifer, J. Achtziger

-Mauerwerk Atlas, Birkhäuser; 2001, R. D. Ramcke, G. Pfeifer, J. Achtziger, K. Zilch

-Steel Construction Manual, Birkhäuser; 2000, H. C. Schulitz, K. J. Habermann, W. Sobek

-Timber Construction Manual, Birkhäuser; 2004, T. Herzog, M. Volz, J. Natterer

-Glass Construction Manual, Birkhäuser; 1999, M. Schuler, C. Schittich, D. Balkow, G. Staib

-Roof Construction Manual, Birkhäuser; 2003, E. Schunck, R. Barthel, H. J. Oster, K. Kießl

-Flat Roof Construction Manual, Birkhäuser; 2010, E. Schunck, R. Barthel, K. Sedlbauer, H. Künzel

-Modern Concrete Construction Manual, Birkhäuser , 2014, Martin Peck

-Construction Manual for Polymers + Membranes, Birkhäuser, 2012, Jan Knippers, Jan Cremers, Markus Gabler, Julian Lienhard

-Construction Materials Manual, 2013, Manfred Hegger, Volker Auch-Schwelk, Matthias Fuchs, Thorsten Rosenkranz

-Facade Construction Manual, Birkhäuser, 2012, Thomas Herzog, Roland Krippner, Werner Lang

-Interiors Construction Manual, Birkhäuser, 2012, Gerhard Hausladen, Karsten Tichelmann

-Energy Manual, Birkhäuser, 2012, Manfred Hegger, Matthias Fuchs, Thomas Stark, Martin Zeumer

-http://www.tzb-info.cz

-http://www.pasivnidomy.cz/

-http://www.geoportalpraha.cz/

-http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1164.html