UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Urbanismus - teorie a město 3

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1147 ZK 3
Garant předmětu:
Jan Jehlík, Jiří Plos, Jana Moravcová, Peter Stec
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan Jehlík, Jiří Plos, Jana Moravcová, Peter Stec
Anotace:

Mestá sa vyvíjajú v čase a dosahujú vďaka tomu neuveriteľný stupeň previazanosti a komplexity. No mnohé dôležité urbánne kvality prepadli sitom často rigidných nástrojov mestského plánovania 20. storočia. Cieľom predmetu je prieskum súčasných metód urbánneho plánovania modelujúcich a formujúcich mesto v čase. Okrem historických precedensov predstaví aj formálne dynamické modely z rôznych disciplín, s očakávaním ich prispôsobenia do urbánnej mierky.

Predmet bude štruktúrovaný podľa aktuálnych problémov, ktoré môžu nové urbánne prístupy pomôcť riešiť, ako ohrievanie klímy, ekonomická nerovnosť a segregácia, alebo technologické zaostávanie Európy. Ukáže funkčné vzťahy a presieťovanie mestských štvrtí v rôznych érach s následným dôrazom na vznik súčasných kreatívnych centier. Formou kritík podporí ďalší výskum a analýzu súčasných urbánnych patternov študentami.

Predmet tiež predstaví využitie senzorov a efektorov pri navrhovaní interaktívneho verejného priestoru. Okrem zberu dát senzormi budú tiež dôležitými vstupmi internetové rozhrania. Technologické vstupy doplní aj predstavenie súčasných foriem participatívneho plánovania s využitím bežných sociálnych platforiem alebo špeciálnych technológií, napr. interaktívnych 3D modelov.

Študenti si pre svoju výskumnú úlohu vyberú urbánny pattern, ktorého vývoj v práci textovo aj diagramaticky odsledujú a zanalyzujú. Výsledky budú počas semestra priebežne prezentovať. Pripravia návrhy digitálnych modelov a overia dôsledky štruktúrovaných obmedzení ústiacich do pravidiel dynamického zónovania, založeného na intenzívnych dátových tokoch.

Součástí předmětu jsou kritiky rozpracovanosti projektu odborníky z urbanismem spjatých oborů (biologie, geografie, matematika, environmentalismus, sociologie, ekonomie, grafický design, atp.) a účast na veřejných přednáškách těchto hostů, které budou na výuku předmětu těsně navazovat.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cieľom predmetu je predstaviť študentom súčasné trendy koncepty a koncepty urbánneho navrhovania. Zoznámi ich so špecifickými metódami komparatívnej analýzy urbánnych projektov. Da k dispozícii generatívne nástroje využívajúce dynamické dáta a optimalizáciu urbánnej konektivity, energetickej náročnosti a pod.

Výsledkom predmetu bude širšia znalosť urbánnych precedensov a ich kreatívne využitie, schopnosť analyzovať urbánne fragmenty na základe objektívnych dát a základ znalostí pre dynamické generovanie urbánnych modelov. Študenti budú tiež vedení k samostatnej výskumnej práci, textovej argumentácii, diagramatickej analýze a verejnej prezentácii výsledkov vlastného výskumu a vývoja.

Studijní materiály:

Banzi Massimo - Shiloh Michael, Getting Started with Arduino, Sebastopol 2014.

Balfour, Alan. Rockefeller Center. NY: McGraw-Hill, 1978.

Batty Michael, Cities and Complexity: Understanding Cities with Cellular Automata, Agent-Based Models, and Fractals. Cambridge MA 2005.

Batty Michael, - The Size, Scale, and Shape of Cities, in Science, c. 319, (5864), 2008. s. 769?771.

Cantrell Bradley - Justine Holzman, Responsive Landscapes: Strategies for Responsive Technologies in Landscape Architecture, New York 2016.

Dogan Timur et al., Urbano: a new tool to promote mobility-aware urban design, active transportation modeling and access analysis for amenities and public transport, in Proceedings of SimAUD 2018.

Eisenman, Peter. Ten Canonical Buildings: 1950-2000. New York: Rizzoli, 2008.

El-Khoury Rodolphe et al., The Living Breathing Thinking Responsive Buildings of the Future. London 2012.

Foreign Office Architects. Phylogenesis: Foa's Ark. [s.l.]: Actar, 2003.

Foucault, Michel. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. London: Routledge, 2006.

Koolhaas, Rem. Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan. New York: Monacelli Press, 1994.

Koolhaas Rem et al. Project Japan: Metabolism Talks. Ko ln 2011.

Krinsky, Carol Herselle. Rockefeller Center. New York: Oxford University Press, 1978.

Kubo, Michael. Constructing the Cold War Environment: The Strategic Architecture of RAND. Issuu, 2006.

Kvasz, Ladislav. Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics. Basel: Birkha,user, 2008.

Kwinter, Sanford. Architectures of Time: Toward a Theory of the Event in Modernist Culture. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

Liaropoulos-Legendre, George. Mathematics of Space. London 2011.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 2005.

Martin, Reinhold. The Organizational Complex: Architecture, Media, and Corporate Space. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.

Ratti Carlo - Claudel Matthew, The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, and the Future of Urban Life, New Haven 2016.

Martin, Reinhold. The Organizational Complex: Architecture, Media, and Corporate Space. Cambridge 2003.

Rossi, Aldo, and Peter Eisenman. The Architecture of the City. Cambridge, MA: MIT Press, 1984.

Rowe, Colin, and Fred Koetter. Collage City. Cambridge, Mass: MIT Press, 1983.

Rowe, Colin. The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays. Cambridge, MA: MIT Press, 1979.

Sassen, Saskia. Deciphering the Global: Its Scales, Spaces and Subjects. New York: Routledge, 2007.

Sassen, Saskia. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.

Sassen, Saskia. Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. Princeton: Princeton University Press, 2008.

Schelling, Thomas. - Dynamic Models of Segregation.? Journal of Mathematical Sociology 1 (1932): 143-186

Shand-Tucci, Douglass, and Richard Cheek. The Campus Guide: Harvard University : [an Architectural Tour]. New York: Princeton Architectural Press, 2001.

Shane, David Grahame. Recombinant Urbanism: Conceptual Modeling in Architecture, Urban Design, and City Theory. Chichester: Wiley-Academy, 2005.

Yatsuka Hajime et al., Metabolism, the City of the Future. Tokyo 2011.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1147.html